Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, oktober 2009: Orderingången ökade i oktober

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 09:43 CET

Orderingången till industrin ökade med 1,5 procent från september till oktober. Under den senaste tremånadersperioden (augusti-oktober) steg orderingången med 1,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (maj-juli). Orderingången under oktober minskade med 13,3 procent jämfört med samma månad 2008.

Under september ökade orderingången med 0,4 procent jämfört med augusti. Det innebär en revidering nedåt med 0,3 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för september.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 0,7 procent från september till oktober, efter att ha minskat med 1,0 procent från augusti till september. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 0,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden steg med 2,2 procent från september till oktober, efter att ha ökat med 1,5 procent från augusti till september. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från exportmarknaden med 2,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången sjönk med 13,3 procent under oktober 2009 jämfört med oktober 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 14,0 procent, och för exportmarknaden en minskning med 12,6 procent.

Orderingången under september 2009 minskade med 12,9 procent jämfört med september 2008. Det innebär en revidering nedåt med 0,8 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för september.

Hittills under 2009 (januari-oktober) har den totala orderingången till industrin minskat med 23,2 procent jämfört med motsvarande period 2008. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 19,9 procent, medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 25,8 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade med 0,6 procent från september till oktober, efter att ha ökat med 5,9 procent från augusti till september. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 1,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26) samt motorfordonsindustrin (SNI 29) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik minskade med 5,2 procent från september till oktober och med 1,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin steg med 3,3 procent från september till oktober och med 4,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 2,7 procent från september till oktober och med 3,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade svagt med 0,1 procent från september till oktober, men steg med 0,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 3,0 procent från september till oktober och med 4,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser oförändrade i oktober

Industrins leveranser var oförändrade under oktober jämfört med september, men minskade med 0,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna under september minskade svagt med 0,1 procent jämfört med augusti. Det innebär en revidering nedåt med 0,8 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för oktober.

Leveranserna till hemmamarknaden sjönk med 0,5 procent från september till oktober och med 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 0,2 procent från september till oktober, men minskade 0,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna sjönk med 20,3 procent under oktober 2009 jämfört med oktober 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 18,3 procent och för exportmarknaden en minskning med 21,9 procent.

Leveranserna under september 2009 minskade med 17,6 procent jämfört med september 2008. Det innebär en revidering nedåt med 0,8 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för september.

Hittills under 2009 (januari-oktober) har industrins totala leveranser minskat med 23,9 procent jämfört med motsvarande period 2008. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 19,7 procent medan leveranserna till exportmarknaden har minskat med 27,0 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283981.aspx

Procentuella förändringar
I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används inte kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-01-08 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76


Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.