Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, september 2010: Ökad orderingång i september

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:49 CET

Orderingången till den svenska industrin ökade med 5,6 procent under september jämfört med augusti. Under tredje kvartalet steg orderingången med 1,1 procent jämfört med andra kvartalet. Orderingången under september 2010 ökade med 13,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

Orderingången från hemmamarknaden ökade med 5,7 procent under september jämfört med augusti, efter att ha minskat med 6,6 procent under augusti jämfört med juli. Under tredje kvartalet steg orderingången från hemmamarknaden med 2,0 procent jämfört med andra kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden ökade med 5,3 procent under september jämfört med augusti, efter att ha minskat med 5,2 procent under augusti jämfört med juli. Under tredje kvartalet steg orderingången från exportmarknaden med 0,3 procent jämfört med andra kvartalet.

Den totala orderingången ökade med 13,7 procent under september jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 10,0 procent och för exportmarknaden en ökning med 16,8 procent.

Hittills under 2010 (januari-september) har den totala orderingången till industrin ökat med 13,8 procent jämfört med motsvarande period 2009. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 6,9 procent, medan orderingången från exportmarknaden har ökat med 19,4 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i orderingången mellan juli och augusti reviderats ned med 0,1 procentenheter till -5,9 procent. Förändring av orderingången mellan augusti i år och augusti 2009 har  reviderats ned med 0,5 procentenheter till 12,6 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 11,4 procent under september jämfört med augusti, efter att ha minskat med 3,6 procent under augusti jämfört med juli. Under tredje kvartalet steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 2,8 procent jämfört med andra kvartalet.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28), motorfordonsindustrin (SNI 29) samt annan transportmedelsindustri (SNI 30) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik steg med 19,5 procent under september jämfört med augusti och med 9,1 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Orderingången till övrig maskinindustri ökade med 4,8 procent under september jämfört med augusti, men minskade med 1,9 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Orderingången till motorfordonsindustrin steg med 1,7 procent under september jämfört med augusti och med 1,2 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Orderingången till annan transportmedelsindustri ökade med 25,4 procent under september jämfört med augusti, men minskade med 1,1 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 2,1 procent under september jämfört med augusti, men minskade med 0,4 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror steg med 0,8 procent under september jämfört med augusti och med 1,4 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 6,8 procent under september jämfört med augusti och med 8,7 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303198.aspx

Industrins leveranser steg under september
Industrins leveranser steg med 4,1 procent under september jämfört med augusti och med 2,2 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 5,5 procent under september jämfört med augusti och med 3,5 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 3,2 procent under september jämfört med augusti och med 1,4 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

De totala leveranserna steg med 13,7 procent under september i år jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 9,2 procent och för exportmarknaden en ökning med 17,1 procent.

Hittills under 2010 (januari-september) har industrins totala leveranser ökat med 10,2 procent jämfört med motsvarande period 2009. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 5,6 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 13,8 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i industrins leveranser mellan juli och augusti reviderats ned med 0,4 procentenheter till -6,9 procent. Förändringen av leveranserna mellan augusti i år och augusti 2009 har reviderats ned med 0,1 procentenheter till 13,3 procent.

Definitioner och förklaringar
Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Revideringar
När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Sedan föregående publicering har prisindex för järnmalmsgruvor (SNI 07.1) reviderats upp för perioden januari-augusti. Detta har lett till att  leveranser och order i fasta priser liksom de säsongrensade uppgifterna har reviderats ned för motsvarande period.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-12-10 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.