Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge under december 2006: Orderingången ökade under fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:38 CET

Orderingången till den svenska industrin ökade med 2,8 procent under det färde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Från november till december steg orderingången med 1,4 procent. Uppgången i december följde på en ökning med 3,1 procent från oktober till november.

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Orderingången från hemmamarknaden ökade med 3,3 från november till december. Uppgången i december följde på en ökning med 3,7 procent från oktober till november. Under det fjärde kvartalet steg orderingången från hemmamarknaden med 3,1 procent jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden var oförändrad under december jämfört med november efter att ha ökat med 2,8 procent från oktober till november. Under det fjärde kvartalet steg orderingången från exportmarknaden med 2,5 procent jämfört med tredje kvartalet.

Under år 2006 har orderingången till industrin totalt ökat med 8,3 procent jämfört med år 2005. Orderingången från exportmarknaden har under år 2006 ökat med 10,5 procent medan orderingången från hemmamarknaden har ökat med 4,9 procent.

Den totala orderingången steg med 8,2 procent under december 2006 jämfört med december 2005. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 12,7 procent och för hemmamarknaden en ökning med 2,2 procent. Antalet arbetsdagar var 19 under december 2006 jämfört med 21 under december 2005.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade med 1,9 procent från november till december, men ökade med 3,8 procent under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Uppgången under det färde kvartalet förklaras främst av ökad orderingång till motorfordonsindustrin.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin steg med 1,6 procent från november till december och med 0,3 procent under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 3,3 procent från november till december och med 1,2 procent under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror steg med 12,5 procent från november till december och med 11,8 procent under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industrins leveranser ökade under fjärde kvartalet
Industrins leveranser ökade med 4,1 procent under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Under december steg leveranserna med 5,7 procent jämfört med november.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 4,4 procent från november till december och med 3,8 procent under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 6,4 procent från november till december och med 4,4 procent under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

År 2006 har industrins totala leveranser ökat med 6,3 procent jämfört med år 2005. Leveranserna till exportmarknaden har under år 2006 ökat med 8,5 procent medan leveranserna till hemmamarknaden har ökat med 3,2 procent.

De totala leveranserna steg med 8,1 procent under december 2006 jämfört med december 2005. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 12,8 procent och för hemmamarknaden en ökning med 1,2 procent.
Procentuella förändringar i industrins orderingång
Andel av förädlingsvärde 2000[1]
Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____192566.asp


Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter, medan jämförelser med motsvarande period föregående år avser ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-03-08 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.