Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge under juni 2007: Orderingången ökade under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:48 CEST

Orderingången till den svenska industrin ökade med 2,6 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. I juni ökade orderingången med 0,2 procent jämfört med maj. Uppgången i juni följde på en ökning med 5,2 procent från april till maj.

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Orderingången från hemmamarknaden ökade med 0,5 procent från maj till juni efter att ha minskat med 1,1 procent från april till maj. Under andra kvartalet steg orderingången från hemmamarknaden med 1,5 procent jämfört med första kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden var oförändrad från maj till juni efter en ökning med 9,6 procent från april till maj. Under andra kvartalet steg orderingången från exportmarknaden med 3,4 procent jämfört med första kvartalet.

Den totala orderingången sjönk med 5,2 procent under juni 2007 jämfört med juni 2006. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger minskning med 3,0 procent och för exportmarknaden en minskning med 6,5 procent. Antalet arbetsdagar var 19 i juni 2007 jämfört med 20 i juni 2006.

Hittills under 2007 (januari-juni) har orderingången till industrin totalt ökat med 4,5 procent jämfört med motsvarande period 2006. Orderingången från både hemmamarknaden och exportmarknaden har hittills i år ökat med 4,5 procent.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin sjönk med 0,6 procent från maj till juni efter att ha ökat med 9,8 procent från april till maj. Under andra kvartalet steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 5,9 procent jämfört med första kvartalet.

Det är främst ökad exportorderingång till teleproduktindustrin och motorfordonsindustrin som förklarar uppgången mellan kvartalen.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin minskade med 2,0 procent från maj till juni, men ökade med 0,3 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 3,4 procent från maj till juni och med 0,9 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror steg med 1,5 procent från maj till juni och med 6,8 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Industrins leveranser ökade under andra kvartalet
Industrins leveranser ökade med 1,9 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. I juni ökade leveranserna med 5,2 procent jämfört med maj. Uppgången i juni följde på en nedgång med 1,4 procent, från april till maj.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 3,3 procent från maj till juni och med 1,8 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 6,4 procent från maj till juni och med 2,0 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

De totala leveranserna steg med 2,9 procent under juni 2007 jämfört med juni 2006. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 4,9 procent medan hemmamarknaden var oförändrad jämfört med juni 2006.

Hittills under 2007 (januari-juni) har industrins totala leveranser ökat med 5,9 procent jämfört med motsvarande period 2006. Leveranserna till exportmarknaden har hittills i år ökat med 7,0 procent medan leveranserna till hemmamarknaden har ökat med 4,5 procent.
Procentuella förändringar i industrins orderingång
Andel av förädlingsvärde 2000
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210854.asp


Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter, medan jämförelser med motsvarande period föregående år avser ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-09-06 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.