Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge under mars 2004: Orderingången ökade första kvartalet

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 13:44 CEST

Orderingången till den svenska industrin sjönk svagt med 0,1 procent från februari till mars. Nedgången följde på en minskning med 1,5 procent från januari till februari. Trots nedgången i februari och mars ökade orderingången med 8,0 procent under det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Orderingången från hemmamarknaden ökade med 2,5 procent från februari till mars efter att ha minskat med 3,2 procent från januari till februari. Under första kvartalet steg orderingången från hemmamarknaden med 2,8 procent jämfört med fjärde kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden sjönk med 1,8 procent från februari till mars efter att ha minskat med 0,5 procent från januari till februari. Under första kvartalet steg orderingången från exportmarknaden med 11,8 procent jämfört med fjärde kvartalet.

Hittills under 2004 (januari-mars) har orderingången till industrin totalt ökat med 14,5 procent jämfört med motsvarande period 2003. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år ökat med 20,6 procent medan orderingången från hemmamarknaden har ökat med 6,0 procent.

Den totala orderingången ökade med 24,4 procent under mars 2004 jämfört med mars 2003. Orderingången från exportmarknaden steg samtidigt med 29,6 procent, medan orderingången från hemmamarknaden ökade med 16,9 procent.

Investeringsvaruindustrin ökade
Orderingången till investeringsvaruindustrin steg med 3,2 procent från februari till mars och med 14,7 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Det är främst ökad orderingång till teleproduktindustrin och motorfordonsindustrin som förklarar uppgången från fjärde till första kvartalet.

Insatsvaruindustrin ökade under första kvartalet
Orderingången till insatsvaruindustrin minskade med 2,6 procent från februari till mars, men ökade med 5,4 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 5,1 procent från februari till mars och med 0,5 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade i mars
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 5,4 procent från februari till mars, men sjönk med 6,6 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Industrins leveranser ökade första kvartalet
Industrins leveranser sjönk med 2,6 procent från februari till mars, men ökade med 1,6 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Leveranserna till hemmamarknaden sjönk med 1,2 procent från februari till mars, men ökade svagt med 0,2 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden minskade med 3,6 procent från februari till mars, men ökade med 2,5 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Hittills under 2004 (januari-mars) har industrins totala leveranser totalt ökat med 9,5 procent jämfört med motsvarande period 2003. Exportleveranserna har hittills i år ökat med 13,5 procent medan leveranserna till hemmamarknaden har ökat med 4,2 procent.

De totala leveranserna steg med 12,4 procent under mars 2004 jämfört med mars 2003. Exportleveranserna ökade samtidigt med 13,9 procent och leveranserna till hemmamarknaden med 10,3 procent.Procentuella förändringar i industrins orderingång

Andel av förädlingsvärde 2000[1] mar 2004 / feb 2004
Kv 1 2004/ Kv 4 2003
mar 2004 / mar 2003

SNI 92
INDUSTRIBRANSCH
Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp
C+D Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 100,0 0 3 -2 8 3 12 24 17 30
- Industri för insatsvaror exkl energi 3 7.9 -3 -2 -3 5 5 6 13 12 13
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl E) 0.7 -14 -7 -27 5 -1 20 -8 -4 -17
- Industri för investeringsvaror 3 8.9 3 11 0 15 6 19 42 34 45
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 1 8.5 -5 -1 -12 -1 -1 0 5 5 5
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 4.0 5 3 8 -7 -9 -5 21 17 25
C Gruvor och mineralutvinningsind 1.1 -3 3 -8 65 51 81 9 6 20
D Tillverkningsindustri 9 8.9 0 3 -2 7 2 11 25 17 30
15+16 Livsmedels-, dryckesvaru-, o tobaksind 7.2 -2 -1 -6 1 2 -6 9 9 5
17-19 Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind 1.1 -3 -15 12 4 5 3 13 16 9
20 Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler 3.8 1 -1 3 2 1 3 11 9 12
21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 0.2 -5 -7 -4 4 3 4 10 13 9
22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 5.4 -4 -4 -1 -3 -4 16 -4 -4 -9
23 Ind f stenkolsprod, raff petroleumprod o kärnbränsle 0.6 -14 -7 -28 7 2 20 -8 -3 -17
24 Kemisk industri 8.8 -9 -1 -11 -1 -7 1 4 -3 6
25 Gummi- och plastvaruindustri 2.9 0 1 -1 0 -2 2 9 6 14
26 Jord- och stenvaruindustri 2.0 -1 -4 8 2 5 -5 12 14 6
27 Stål- och metallverk 4.8 -5 -1 -7 7 0 10 25 15 30
28 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 8.9 0 2 -3 3 0 9 8 9 7
29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavd 1 1.6 8 24 -1 -6 7 -12 13 40 1
30 Industri för kontorsmaskiner o datorer 0.4 -6 4 -15 20 12 31 89 75 108
31 Annan elektroindustri 3.3 -2 8 -11 -5 -3 -6 6 21 -5
32 Teleproduktindustri 6.2 0 -2 1 25 8 31 64 46 69
33 Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur 2.7 10 13 8 1 10 -4 7 9 6
34 Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar 1 3.5 2 11 -2 19 3 27 46 35 51
35 Annan transportmedelsindustri 2.6 78 16 521 -9 -3 -17 35 26 44
36+37 Övrig tillverkningsindustri 2.9 2 1 6 1 4 -4 11 10 14

Definitioner och förklaringar


Ny definition av orderingång
Statistiken över orderingången har hittills baserats på att företagen skall redovisa månadens orderingång med avdrag för värdet av eventuella annulleringar av tidigare order.

Från och med publiceringen av orderuppgifterna för mars tillämpas en ny definition. Detta beror på att en ny EU-förordning, Commission Regulation (EC) No 588/2001 har fastställts. Enligt denna förordning skall annulleringar som inkommit under rapportmånaden och avser order från tidigare månader inte dras av från ordervärdet vare sig för rapportmånaden eller den/de månader orderna ursprungligen inkom.

Samtidigt med beräkningen av orderuppgifterna för mars har samtliga indextal från januari 1990 räknats om för att uppnå bästa möjliga överensstämmelse med den nya definitionen.Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-06-10 kl. 13.00Producent
SCB, programmet för industriindikatorer
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76
Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
Epost lars.ohman@scb.se