Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge under september 2006: Orderingången ökade i september

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:39 CET

Orderingången till den svenska industrin ökade med 4,0 procent från augusti till september. Uppgången i september följde på oförändrad orderingång från juli till augusti. Under det tredje kvartalet sjönk orderingången med 2,3 procent jämfört med andra kvartalet.

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 4,6 från augusti till september efter att ha minskat med 6,3 procent från juli till augusti. Under det tredje kvartalet sjönk orderingången från hemmamarknaden med 1,5 procent jämfört med andra kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden ökade med 3,6 procent från augusti till september efter att ha ökat med 4,3 procent från juli till augusti. Under det tredje kvartalet minskade orderingången från exportmarknaden med 2,9 procent jämfört med andra kvartalet.

Hittills under 2006 (januari-september) har orderingången till industrin totalt ökat med 8,6 procent jämfört med motsvarande period 2005. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år ökat med 11,3 procent medan orderingången från hemmamarknaden har ökat med 4,5 procent.

Den totala orderingången steg med 7,2 procent under september 2006 jämfört med september 2005. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 10,8 procent och för hemmamarknaden en ökning med 2,3 procent.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 6,3 procent från augusti till september, men minskade med 2,9 procent under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Det är främst branscherna maskinindustri (SNI 29), industri för precisionsinstrument m.m. (SNI 33) samt annan transportmedelsindustri (SNI 35) som har svarat för uppgången mellan augusti och september.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin steg med 1,1 procent från augusti till september, men minskade med 0,5 procent under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,0 procent från augusti till september, men minskade med 1,8 procent under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 11,6 procent från augusti till september, men minskade med 5,0 procent under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Industrins leveranser ökade i september
Industrins leveranser ökade med 3,6 procent från augusti till september, men minskade med 1,0 procent under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Leveranserna till hemmamarknaden steg med 4,0 procent från augusti till september, men minskade med 3,2 procent under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden ökade med 3,3 procent från augusti till september och med 0,5 procent under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Hittills under 2006 (januari-september) har industrins totala leveranser ökat med 5,7 procent jämfört med motsvarande period 2005. Leveranserna till exportmarknaden har hittills i år ökat med 7,7 procent medan leveranserna till hemmamarknaden har ökat med 2,8 procent.

De totala leveranserna steg med 6,4 procent under september 2006 jämfört med september 2005. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 10,7 procent och för hemmamarknaden en ökning med 0,2 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
Se:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182416.asp


Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter, medan jämförelser med motsvarande period föregående år avser ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-12-08 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, programmet för industriindikatorer
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.