Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leveranser och order under augusti 2003: Orderingången minskade i augusti

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 13:48 CEST

Orderingången till den svenska industrin minskade med 0,4 procent från juli till augusti. Nedgången följde på en minskning med 3,5 procent från juni till juli. Den senaste tremånadersperioden, juni-augusti, steg orderingången däremot med 3,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, mars-maj.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 0,8 procent från juli till augusti efter att ha ökat med 1,2 procent från juni till juli. Den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 1,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Orderingången från exportmarknaden sjönk med 1,2 procent från juli till augusti efter att ha minskat med 6,8 procent från juni till juli. Trots nedgången i juli och augusti ökade orderingången från exportmarknaden med 5,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2003 (januari-augusti) har orderingången till industrin totalt minskat med 2,4 procent jämfört med motsvarande period 2002. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år ökat med 0,7 procent medan orderingången från hemmamarknaden har minskat med 6,4 procent.

Den totala orderingången ökade med 0,7 procent under augusti 2003 jämfört med augusti 2002. Orderingången från exportmarknaden steg samtidigt med 7,1 procent, medan orderingången från hemmamarknaden minskade med 6,4 procent.

Investeringsvaruindustrin ökade
Orderingången till investeringsvaruindustrin steg med 2,4 procent från juli till augusti och med 3,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Det är främst teleproduktindustrin och motorfordonsindustrin som förklarar uppgången från juli till augusti, medan annan transportmedelsindustri står för en stor del av ökningen den senaste tremånadersperioden.

Insatsvaruindustrin minskade
Orderingången till insatsvaruindustrin minskade med 2,9 procent från juli till augusti, men ökade med 3,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 0,9 procent från juli till augusti, men ökade med 2,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 5,9 procent från juli till augusti, men ökade med 5,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.