Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leveranser och order under maj 2003: Orderingången minskade i maj

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 14:42 CEST

Orderingången till den svenska industrin minskade med 5,0 procent från april till maj. Nedgången följde på en ökning med 4,8 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden, mars-maj, sjönk orderingången med 0,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, december-februari.

Orderingången från hemmamarknaden sjönk med 2,3 procent från april till maj efter att ha ökat svagt med 0,8 procent från mars till april. Den senaste tremånadersperioden minskade orderingången från hemmamarknaden med 2,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Orderingången från exportmarknaden minskade med 7,0 procent från april till maj. Nedgången i maj följde på en ökning med 7,8 procent från mars till april. Den senaste tremånadersperioden ökade däremot orderingången från exportmarknaden svagt med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2003 (januari-maj) har orderingången till industrin totalt minskat med 5,3 procent jämfört med motsvarande period 2002. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år minskat med 2,9 procent medan orderingången från hemmamarknaden har minskat med 8,4 procent.

Den totala orderingången minskade med 8,0 procent under maj 2003 jämfört med maj 2002. Orderingången från hemmamarknaden sjönk med 8,8 procent och orderingången från exportmarknaden med 7,6 procent.

Investeringsvaruindustrin minskade
Orderingången till investeringsvaruindustrin sjönk med 7,0 procent från april till maj. Trots nedgången i maj redovisas en ökning med 5,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Uppgången under den senaste tremånadersperioden förklaras till stor del av att orderingången till teleproduktindustrin ökade med 19,7 procent under perioden mars-maj jämfört med den förhållandevis svaga perioden december-februari.

Insatsvaruindustrin minskade
Orderingången till insatsvaruindustrin minskade med 2,2 procent från april till maj och med 4,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Konsumtionsvaruindustrin
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 4,1 procent från april till maj och med 3,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror steg med 0,9 procent från april till maj, men minskade med 2,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser minskade
Industrins leveranser sjönk med 2,8 procent från april till maj och med 1,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden minskade med 4,0 procent från april till maj och med 2,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod..

Leveranserna till exportmarknaden minskade med 1,8 procent från april till maj och med 1,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills i år (januari-maj) har industrins totala leveranser minskat med 3,6 procent jämfört med motsvarande period 2002. Exportleveranserna har hittills i år minskat med 0,3 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden har minskat med 7,6 procent.

De totala leveranserna minskade med 5,7 procent under maj 2003 jämfört med maj 2002. Exportleveranserna minskade samtidigt med 1,6 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden sjönk med 10,8 procent.

Mer information
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats

* Industrins leveranser och order
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram m m

För tabeller, se bifogad fil