Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins vattenanvändning 2005: Ökning av industrins vattenanvändning

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:39 CET

Industrins vattenanvändning var 2,3 miljarder kubikmeter under 2005. Det är en ökning med 4 procent sedan år 2000. Under samma period steg industriproduktionsindex med 9 procent.

Industrisektorn är den största vattenförbrukaren i Sverige. Den står för två tredjedelar av den totala vattenanvändningen. Industrins vattenanvändning bestod under 2005 av 1,6 miljarder m3 sötvatten (grund- och ytvatten från egen täkt samt kommunalt vatten) och 0,6 miljarder m3 havsvatten. Användning av havsvatten för kylning i kärnkraftverken ingår ej.


Mest vatten inom massa- och pappersindustrin
Det är stor skillnad mellan olika branschers vattenanvändning. Massa- och pappersindustrin är den bransch som använder mest vatten, nära 1 miljard m3. Andra vattenintensiva branscher är kemisk industri och stål- och metallverk. Tillsammans med massa- och pappersindustri uppgår vattenanvändningen i dessa branscher till 85 % av industrins totala användning.


Ytvatten från egen täkt är vanligast
Av den totalt använda vattenvolymen utgjordes 64 % av ytvatten från eget täkt. Även eget uttag av havsvatten utgjorde en stor andel, 27 %, medan eget uttag av grundvatten stod för en mindre del. Kommunalt vatten stod för 5 % av den totala volymen.


Mer än hälften av allt vatten används som kylvatten vid elproduktion eller som övrigt kylvatten. Processvatten utgör en dryg tredjedel av användningen.

Industrins vattenuttag år 2005 efter typ av täkt
http://www.scb.se/templates/pressinfo____192341.asp


Mest utsläpp till hav
Drygt hälften av industrins vattenutsläpp sker till hav. Utsläppen sker också i stor utsträckning till sjöar och vattendrag. Utsläppen till kommunala nät uppgår till 4 %.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, enheten för regional planering och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 63

Förfrågningar
Anna-Karin Westöö
Tfn 08- 506 945 68
E-post annakarin.westoo@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Uppdaterad: 2007-02-26