Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins vattenanvändning 2010: Marginell ökning av industrins användning av vatten

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 09:48 CET

Industrin använde 2,3 miljarder kubikmeter vatten förra året. Det är en marginell ökning, motsvarande en procent, jämfört med 2005 då den senaste mätningen gjordes.

Industrin är den sektor som använder mest vatten i Sverige, jämfört med hushålls-, jordbruks- och övrigsektorn. Industrin står för drygt två tredjedelar av den totala vattenanvändningen. Under 2010 använde industrin 1,7 miljarder kubikmeter sötvatten, bestående av grund- och ytvatten från egen täkt eller kommunalt vatten, och 0,6 miljarder kubikmeter havsvatten. Kärnkraftverkens vattenanvändning ingår inte.

Störst användning i massa- och pappersvaruindustrin
Det är stor skillnad mellan olika branschers vattenuttag. Massa- och pappersvaruindustrin är den bransch med högst vattenuttag, nära en miljard kubikmeter. Även industrin för tillverkning av kemikalier och kemikaliska produkter samt stål- och metallverk använder mycket vatten. Tillsammans med massa-, papper- och pappersvaruindustrin uppgår vattenuttaget i dessa branscher till över 80 procent av industrins totala uttag.

Stora regionala skillnader
De största uttagen av vatten sker längs Norrlandskusten där massa- och pappersindustrin är etablerad och i Västra Götalands län där tillverkning av kemikalier och kemiska produkter kräver stora vattenmängder. Även massa- och pappersindustrin gör stora uttag i Västra Götaland.

Utsläpp av vatten sker främst till hav
Industrins vattenutsläpp uppgick år 2010 till 2,1 miljarder kubikmeter vatten. Drygt hälften av industrins vattenutsläpp sker i egen regi till hav. Utsläpp sker också i stor utsträckning i egen regi till sjöar och vattendrag. Utsläppen i kommunal regi uppgår till 4 procent av de totala utsläppen

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, enheten för regional planering och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
AnnaKarin Westöö
Tfn 08-506 945 68
E-post annakarin.westoo@scb.se