Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionen fortsatte att öka i maj

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 13:07 CEST

Industriproduktionen ökade med 1,1 procent i maj jämfört med april. Denna ökning följde på en ökning mellan mars och april med 2,9 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade produktionen med 1,0 procent jämfört med perioden december till februari.

Om man jämför maj 2004 med samma månad förra året har produktionen ökat med 7,5 procent. I april visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 4,2 procent.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom insatsvaruindustrin ökade med 2,4 procent i maj jämfört med april. Denna ökning följde på en ökning mellan mars och april med 0,8 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden (mars - maj) ökade produktionen inom denna delgrupp med 1,5 procent jämfört med perioden december - februari.

Störst ökning under maj inom denna delgrupp stod stål- och metallverk samt massa-, pappers- och pappersvaruindustrin för. Produktionen inom dessa branscher ökade med 5,6 respektive 6,4 procent jämfört med april.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin ökade med 2,5 procent i maj jämfört med april. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade produktionen med 1,9 procent.

Störst ökning under maj inom denna delgrupp stod motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin för. Produktionen inom dessa branscher ökade med 4,6 respektive 3,7 procent jämfört med april.

Om man jämför maj i år med samma månad i fjol har produktionen inom investeringsvaruindustrin ökat med 12,6 procent.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 3,6 procent i maj jämfört med april. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden mars-maj minskade produktionen inom delgruppen med 2,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom denna delgrupp återfinns bland annat läkemedelsindustrin. I maj minskade produktionen inom läkemedelsindustrin med 10,0 procent. Denna minskning följde på en kraftig ökning med 29,2 procent mellan mars och april. Tremånadersjämförelsen uppvisar en minskning i branschen med 2,6 procent under perioden mars-maj jämfört med perioden december-februari.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 0,2 procent i maj jämfört med april. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade produktionen med 2,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor minskade med 8,7 procent från april till maj. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade produktionen med måttliga 0,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industriproduktionen inom EU, april 2004
Den totala industriproduktionen (NACE C+D) inom EU:s 25 medlemsländer ökade med 0,7 procent i april jämfört med mars. Om man jämför april i år med samma månad i fjol ökade produktionen med 2,4 procent.

EU:s statistikorgan Eurostat publicerar uppgifter om produktionen i maj den 19 juli.

Definitioner och förklaringar


Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvaran X11-ARIMA.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-08-17 kl. 13.00.Producent
SCB, Programmet för industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Förfrågningar
Helena Fredin
Tfn 08-506 940 21
Epost helena.fredin@scb.se