Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionen ökade i augusti

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 13:11 CEST

Industriproduktionen ökade med 2,9 procent i augusti jämfört med juli. Denna ökning följde på en minskning mellan juni och juli med 2,2 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden (juni - augusti) minskade produktionen med 0,6 procent jämfört med perioden mars till maj.

Om man jämför augusti 2004 med samma månad förra året ökade produktionen med 3,9 procent. I juli visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 0,7 procent.

Hittills under 2004 (januari-augusti) har produktionen ökat med 4,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom insatsvaruindustrin ökade med 0,8 procent i augusti jämfört med juli efter att ha minskat med lika mycket mellan juni och juli. Sammantaget under perioden juni-augusti ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom denna delgrupp återfinns bland annat massa-, pappers- och pappersvaruindustri. I augusti ökade produktionen inom denna bransch med 0,6 procent jämfört med juli.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin ökade med 8,1 procent i augusti jämfört med juli. Under den senaste tremånadersperioden (juni-augusti) minskade produktionen med 1,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin. Inom denna bransch har produktionen minskat med 6,3 procent under den senaste tremånadersperioden juni-augusti. Om man däremot jämför perioden juni-augusti i år med samma period i fjol så har produktionen ökat med 4,8 procent inom motorfordonsindustrin.

Om man jämför augusti i år med samma månad i fjol har produktionen inom investeringsvaruindustrin ökat med 8,1 procent.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 3,1 procent i augusti jämfört med juli. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden juni-augusti minskade produktionen inom denna delgrupp med måttliga 0,1 procent jämfört med perioden innan (mars-maj).

Inom denna delgrupp återfinns bland annat läkemedelsindustrin. I augusti minskade produktionen inom läkemedelsindustrin med 8,1 procent. Denna nedgång följde på en uppgång i juli med 8,5 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen inom denna bransch med 0,3 procent.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,8 procent i augusti jämfört med juli. Om man jämför perioden juni-augusti med perioden mars-maj har produktionen minskat med 1,0 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor ökade med 1,0 procent i augusti jämfört med juli. Under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen med 1,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Tabell: http://www.scb.se/templates/pressinfo____103084.asp