Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex, augusti: Industriproduktionen minskade i augusti

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 13:46 CEST

Industriproduktionen minskade med 0,6 procent i augusti jämfört med juli. Under den senaste tremånadersperioden, juni–augusti, ökade produktionen med 1,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Om man jämför augusti månad i år med samma månad förra året så har produktionen ökat med 3,0 procent. I juli visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 2,2 procent.

Insatsvaruindustrin minskade
Insatsvaruindustri, där bland annat trävaruindustri, stål- och metallverken samt massa-, pappers- och pappersvaruindustri ingår, minskade med 4,1 procent i augusti jämfört med juli. Stål- och metallverken bidrog mest till denna nedgång då produktionen inom denna bransch minskade med 21,5 procent.

Under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen inom insatsvaruindustrin med 1,3 procent jämfört med perioden innan. Under samma period ökade stål- och metallvaruindustrin med 2,4 procent.

Investeringsvaruindustrin ökade
Produktionen inom investeringsvaruindustri ökade med 3,3 procent i augusti jämfört med juli. Det var framför allt teleproduktindustrin och motorfordonsindustrin som bidrog till denna uppgång. I dessa branscher ökade produktionen med 7,7 respektive 5,6 procent i augusti jämfört med juli.
Jämfört med augusti i fjol har produktionen inom investeringsvaruindustrin ökat med 8,2 procent.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 1,5 procent i augusti jämfört med juli. I denna branschgrupp ingår bland annat läkemedelsindustri, som denna månad minskade med 3,4 procent.

Jämfört med augusti förra året har produktionen inom industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror ökat med 4,2 procent. Under samma period ökade läkemedelsindustrin med 22,0 procent.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade
Industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,0 procent i augusti jämfört med föregående månad. Jämfört med augusti månad förra året har produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror ökat med 2,5 procent.

Energirelaterade varor minskade
Industrin för energirelaterade varor minskade med 0,9 procent från juli till augusti. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden har produktionen inom industri för energirelaterade varor ökat med 7,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.