Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex, februari 2009: Industriproduktionen minskade i februari

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:37 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____271987.aspx

Industriproduktionen minskade med 22,9 procent i februari 2009 jämfört med februari 2008. Mellan januari och februari 2009 minskade produktionen med 2,2 procent.

Samtliga månadsjämförelser bygger på kalender-, säsong- och fastprisjusterade indexvärden, medan årsjämförelserna endast korrigeras för kalender och priseffekter.

I januari minskade produktionen med 23,5 procent. Det är en revidering nedåt med 0,6 procentenheter jämfört med publiceringen av januariuppgifterna. I januari 2009 minskade industriproduktionen med 2,8 procent jämfört med december 2008. Det är en revidering nedåt med 0,3 procentenheter jämfört med föregående månads publicering. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden, december - februari, minskade produktionen med 7,8 procent jämfört med perioden september - november.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvaror minskade med 0,1 procent i februari jämfört med januari. Från december till januari minskade produktionen med 0,6 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen inom denna delgrupp med 18,3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin minskade med 3,3 procent i februari jämfört med januari. Från december till januari minskade produktionen med 4,1 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen inom denna delgrupp med 10,6 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Vid en jämförelse mellan februari i år och samma månad i fjol, har produktionen inom investeringsvaruindustrin minskat med 31,5 procent.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och industrin för datorer, elektronikvaror och optik. Under februari minskade produktionen med 7,7 procent inom motorfordonsindustrin jämfört med januari. Produktionen inom industrin för datorer, elektronikvaror och optik ökade däremot med 1,6 procent från januari till februari.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 0,5 procent i februari jämfört med januari. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen inom denna delgrupp med 1,3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,0 procent i februari jämfört med januari. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden och föregående tremånadersperiod, har produktionen minskat med 6,5 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor minskade med 5,3 procent i februari jämfört med januari. Under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen med 0,8 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Graf: Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym


Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (3 %) och uppgifter om produktionsvolym (4 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (93 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex.

Alla tidsserier har basår 2005.

Ny näringsgrensindelning införs
Övergången till SNI 2007 innebär endast marginella förändringar för hela industrin (B+C) och de olika MIG-grupperna (Main industrial groupings) när det gäller indexseriernas utveckling. De två branscherna förlag, grafisk och annan reproduktionsindustri samt återvinnningsindustrin kommer från och med publiceringen av januari 2009 inte längre att ingå inom industrinäringarna.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistikenInformation om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-05-07 kl. 09.30.
Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 945 71

Förfrågningar

Philip Andö
Tfn08-506 944 23
E-postphilip.ando@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.