Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex oktober 2003: Industriproduktionen minskade i oktober

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 16:25 CET

Industriproduktionen minskade med 0,3 procent i oktober jämfört med september. Denna minskning följde på en minskning mellan augusti och september med 0,7 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden aug-okt var produktionen oförändrad jämfört med perioden maj-juli.

Om man jämför oktober månad i år med samma månad förra året så har produktionen ökat med 2,1 procent. I september visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 1,6 procent.

Hittills i år (januari-oktober) har produktionen inom industrin ökat med 2,0 procent jämfört med motsvarande period 2002.

Insatsvaruindustrin minskade
Insatsvaruindustri, där bland annat trävaruindustri, stål- och metallverken samt massa-, pappers- och pappersvaruindustri ingår, minskade med 0,5 procent i oktober jämfört med september. Det var framför allt stål- och metallverken som bidrog till denna nedgång då produktionen inom denna bransch minskade med 5,1 procent.

Investeringsvaruindustrin ökade
Produktionen inom investeringsvaruindustri ökade svagt med 0,1 procent i oktober jämfört med september. Under den senaste tremånadersperioden (aug-okt) ökade produktionen inom gruppen investeringsvaruindustri med 1,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Jämfört med oktober i fjol har produktionen inom investeringsvaruindustrin ökat med 4,4 procent.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror oförändrad
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror var oförändrad i oktober jämfört med september. Under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen med 1,2 procent jämfört med tremånadersperioden innan.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade
Industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,2 procent i oktober jämfört med föregående månad. Under den senaste tremånadersperioden aug-okt är produktionen inom denna delgrupp oförändrad jämfört med perioden maj-juli.

Energirelaterade varor minskade
Industri för energirelaterade varor minskade med 5,7 procent från september till oktober. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden har produktionen ökat med 19,9 procent jämfört med närmast föregående period.

Omräkning till nytt basår (2000=100)
Tidigare publicerade uppgifter har baserats på index med basår 1995=100. Samtidigt med beräkningen av uppgifterna för oktober har samtliga indextal från 1990 omräknats till ett nytt basår 2000=100.

För tabell, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____66197.asp