Industrivärden AB

Industrivärden har avyttrat hela sitt aktieinnehav i Skandia.

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 14:00 CET

Försäljningen har skett löpande sedan Industrivärdens senaste rapporteringstillfälle den 29 oktober 2003 då innehavet uppgick till 48.846.800 aktier motsvarande 4,6 procent av röster och kapital. Innehavet har avyttrats till en genomsnittlig kurs om cirka 26 kronor per aktie motsvarande en realisationsförlust om 1.510 mkr. Beräkningen av substansvärdet i Industrivärdens delårsrapportering baseras på aktuella marknadsvärden för noterade innehav. Härigenom har värdeförändringen i Skandiainnehavet löpande påverkat publicerade substansvärden.

I en kommentar till försäljningen säger Industrivärdens VD Anders Nyrén: "Som en följd av anpassningen av vår strategi skall vi investera i bolag där vi har ett betydande inflytande och därmed möjlighet att vara med och påverka värdeutvecklingen. Mot den bakgrunden faller det sig naturligt att avyttra Skandiainnehavet, liksom i fallet med den tidigare avvecklingen av minoritetsinnehavet i det danska läkemedelsbolaget Lundbeck."

Stockholm den 19 december 2003

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, Verkställande direktör, tel. 08-666 64