Industrivärden AB

Industrivärden medverkar till incitamentsprogram i Indutrade

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 08:58 CET

Industrivärden erbjuder ledande befattningshavare i Indutrade att på marknadsmässiga villkor förvärva aktier och av Industrivärden utställda köpoptioner i Indutrade. Erbjudandet genomförs i enlighet med de ambitioner som Industrivärden gav uttryck för i noteringsprospektet i samband med börsintroduktionen av Indutrade den 5 oktober 2005. Syftet är att i egenskap av aktiv ägare i Indutrade främja ledningens långsiktiga delaktighet och engagemang i bolaget.

Erbjudandet ger cirka 50 ledande befattningshavare rätten att förvärva sammanlagt högst 351.000 aktier och 353.000 av Industrivärden utställda köpoptioner i Indutrade.

Indutrade kommer att under vissa förutsättningar subventionera erbjudandet. Villkoren för denna subvention samt villkoren för utställda köpoptioner framgår av separat pressmeddelande från Indutrade.

Vid full anslutning i erbjudandet och fullt utnyttjande av köpoptionerna motsvarar erbjudna aktier och köpoptioner cirka 1,7 procent av aktierna i Indutrade. Industrivärdens aktieinnehav i Indutrade kommer vid fullt utnyttjande av erbjudandet att uppgå till cirka 36 procent.

Stockholm den 31 oktober 2005

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, Verkställande direktör Industrivärden, tel. 08-666 64 00

AB Industrivärden (publ)
Box 5403, 114 84 Stockholm
Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28
Internet: www.industrivarden.se
E-mail: info@industrivarden.se