Industrivärden AB

Industrivärden publicerar månatliga substansvärden

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 09:07 CEST

Från och med den 31 mars 2006 kommer Industrivärden att publicera aktuellt substans-värde vid varje månadsskifte. Substansvärdet per den sista börsdagen i respektive månad publiceras i början av nästkommande månad.

I enlighet med noteringsavtalet kommer information om aktuellt substansvärde per aktie att offentliggöras genom meddelande till Stockholmsbörsen och nyhetsmedia samt ge-nom publicering på Industrivärdens hemsida www.industrivarden.se.

I en kommentar till förändringen säger Industrivärdens VD Anders Nyrén ”Eftersom vår aktieportfölj till 99 procent består av noterade innehav har vi möjlighet att lämna månatlig information om substansvärdet per aktie. Hittills har vi i våra kvartalsvisa delårsrapporter publicerat substansvärdet vid utgången av kvartalet samt ett aktuellt värde. Genom att vi nu dessutom ger marknaden månatliga substansvärden ökar transparensen i vår verksamhet till gagn för våra aktieägare och potentiella investerare”.

Den 31 mars 2006 var Industrivärdens substansvärde 288 kronor per aktie. Börskursen var 238,50 kronor för A-aktien och 221,50 kronor för C-aktien.

Stockholm den 4 april 2006
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, Verkställande direktör, tel. 08-666 64 00