Industrivärden AB

Industrivärden utfärdar optioner till koncernledningen i SSAB

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2002 09:15 CEST

Industrivärden har erbjudit koncernledningen i SSAB att på marknadsmässiga villkor förvärva köpoptioner i SSAB under 2003. Syftet är att främja ledningens delaktighet och engagemang i bolaget.

Förvärv har skett av sammanlagt 25.766 köpoptioner, varav VD Anders Ullberg 10.055 köpoptioner och övriga fyra medlemmar i koncernledningen med sammanlagt 15.711 köpoptioner. Varje option medför rätt att under tiden 28 maj 2003 – 31 maj 2008 förvärva en aktie av serie A för 170 kronor. Handelsbanken Capital Markets har beräknat ett marknadsmässigt pris på optionerna som fastställts till 11,30 kronor per option.

Stockholm den 20 maj 2003

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:
Industrivärdens vice VD Carl-Olof By, tel. 08-666 64 00