Industrivärden AB

Industrivärden utvärderar försäljning av Isaberg Rapid

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2003 10:11 CET

Industrivärden har för avsikt att avyttra det helägda dotterbolaget Isaberg Rapid. En process har därför inletts i syfte att finna en ny ägarstruktur som skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av bolaget.

Isaberg Rapid är ett globalt företag inom kontors- och verktygshäftning. Produkterna säljs i mer än 120 länder och marknadsförs under det gemensamma varumärket Ra-pid. De viktigaste marknaderna är Europa och Nordamerika. Under 2002 omsatte bolaget cirka 850 mkr och har idag cirka 1.200 anställda. Ytterligare information finns på hemsidan www.isaberg-rapid.se.

Stockholm den 19 november 2003
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Industrivärdens vVD Carl-Olof By, tel. 08-666 64 00

AB Industrivärden (publ)
Box 5403, 114 84 Stockholm
Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28
Internet: www.industrivarden.se
E-mail: info@industrivarden.se