Indutrade AB

Indutrade expanderar i Danmark genom förvärv av teknikförsäljnings-bolaget SAV-Danmark Trading A/S

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:09 CET

Indutrade har idag förvärvat samtliga aktier i SAV-Danmark Trading A/S med en årsomsättning om cirka 65 MSEK.

SAV är ett väletablerat teknikförsäljningsbolag med ett brett produktprogram av kopplingar och ventiler inom segmenten värme och vatten/avlopp. Bolaget representerar en rad starka leverantörer vars produkter främst säljs under det egna varumärket ”SAV-Systemprodukter”.

Med förvärvet av SAV stärker Indutrade dels sin position på den danska marknaden och dels ökar andelen egna varumärken. Organisatoriskt kommer SAV att ingå i affärsområdet Flow Technology.

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Industrades resultat per aktie.


Stockholm den 16 februari 2007

INDUTRADE AB (publ)
För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, telefon: 070 589 17 95.


Om Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstragegi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology,
Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2006 till 4 516 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 460 mkr.
Indutrade är noterat på Nordic Mid-Cap listan i Stockholm under Industrials.