Indutrade AB

Indutrade förvärvar finsk mätverksamhet från holländska Wavin

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 13:07 CEST

Indutrade har idag ingått ett avtal med Wavin N.V. i Zwolle, Nederländerna, om förvärv av finska Wavin-Labko Oy’s Net & Instrument division med en årsomsättning om ca 60 mkr.

Divisionen tillverkar och säljer produktgrupperna larm- och mätinstrument, LabkoNet och automatiseringslösningar samt isdetektionsenheter. Kunder är t.ex. bensinstationer, flygfält, parkeringsplatser, oljebolag och vattenverk.

Organisatoriskt kommer Net & Instrument divsionen att ingå i affärsområdet Engineering & Equipment som 2006 omsatte 1 576 mkr.

Förvärvet är Indutrades sjunde i år och bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. Årets förvärvade bolag har en sammanlagd årlig nettoomsättning på ca 380 mkr.


Stockholm den 14 augusti 2007

INDUTRADE AB (publ)
För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel. 070 589 17 95.


Om Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstragegi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology,
Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2006 till 4 516 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 460 mkr.
Indutrade är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under Industrials.