Indutrade AB

Indutrade förvärvar norsk koncern inom filtreringsteknik

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 13:10 CET

Indutrade har i dag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i den norska koncernen Lekanggruppen bestående av Lekang Maskin AS i Norge, Filterteknik Sverige AB och Filterteknik A/S i Danmark.

Lekanggruppen är specialiserad på produkter och tjänster främst inom vätskefiltrering riktade till alla typer av skandinaviska industriföretag. Förutom systemlösningar och produktion av filtreringsutrustning tillhandahåller bolagen förbrukningsartiklar i form av filterelement och produkter för tillståndskontroll av industriell utrustning. Efterfrågan på bolagens produkter drivs av industrins krav på ökad produktivitet, lägre underhållskostnader och högre kvalitet tillsammans med större miljöhänsyn.

Lekanggruppen grundades 1970 och har haft en stabil, kontrollerad och lönsam tillväxt det senaste decenniet. 2008 omsattes cirka 200 Mkr och bolagen i koncernen lyckades bibehålla samma försäljningsvolym även under 2009. Koncernen har cirka 60 anställda.
”Vi har haft en stark utveckling de senaste åren men nu känner vi att det är dags att ta nästa steg i tillväxten. Med Indutrade som ägare får vi den hjälp och det stöd som behövs. Vi har en spännande period framför oss tilllsammans”, säger Egil Lekang, VD för Lekang Maskin AS i Norge.
Filter och filtreringsteknik är en etablerad del av Indutrades erbjudande. Förvärvet stärker bolagets position inom filtrering, främst i Norge och då gentemot marin och offshore-industrierna. Med Lekanggruppen får Indutrade också ett bredare utbud och når fler kategorier av kunder inom filtreringsteknik.
”Förvärvet av Lekanggruppen ligger helt i linje med våra strategier. Det är ett stabilt, lönsamt industribolag som är ledande inom sin nisch”, säger Johnny Alvarsson, VD för Indutrade.

Organisatoriskt kommer Lekanggruppen att ingå i affärsområdet Special Products som 2009 hade en nettoomsättning om 1 877 mkr. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.
Förvärvet är Indutrades femte sedan årsskiftet. Den sammanlagda årliga nettoomsättningen i de förvärvade bolagen bedöms uppgå till cirka 400 mkr.


Stockholm den 25 februari 2010

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.