Indutrade AB

Indutrade förvärvar pumpbolag

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:55 CET

Indutrades dotterbolag Colly Flowtech AB har förvärvat samtliga aktier i Dominator Pump AB med en årsomsättning om cirka 12 mkr.

Dominator tillverkar och distribuerar tryckluftsdrivna membranpumpar i Norden och är marknadsledande i Sverige. Kunderna finns inom livsmedels-, läkemedels, verkstads- och kemisk industri.

Organisatoriskt kommer bolaget att ingå i affärsområdet Industrial Components som 2008 hade en nettoomsättning på 1 401 mkr.

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 11 december 2009

INDUTRADE AB (publ)
För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon +46 70 589 17 95.
Om Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology,
Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2008 till 6 778 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 820 mkr.
Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.