Nordic Medtest

Inera och Nordic Medtest föreläser på Nationella eHälsodagen

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 07:30 CEST

Krister Eriksson (Inera) och Henrik Emilsson (Nordic Medtest) föreläser om "Testa anslutningar till nationella tjänster" på Nationella eHälsodagen 2014 som hålls onsdag 22 oktober i Stockholm med ett 40-tal olika seminarier, fördjupningar, debatter och rundabordssamtal. 

På Nationella eHälsodagen kommer Krister Eriksson och Henrik Emilsson (bilden) att tala om "Testa anslutningar till nationella tjänster" inom temaområdet "Samverkan för ökad effekt". 

Krister Eriksson (Inera) har lång erfarenhet från test- och verifieringsarbete från e-Hälsoområdet, både som programansvarig och ansvarig för Ineras test- och verifieringsstrategi.

Henrik Emilsson (Nordic Medtest) är en mycket erfaren testare med mer än 14 års erfarenhet inom området. Sedan 2007 har han arbetat som konsult och under de senaste 4 åren även undervisat på en hög nivå.

Under 2014 införde Inera nya rutiner för test och verifiering av vårdsystem som en del av informationssäkerhetsarbetet kring nationella eHälsotjänster. Krister och Henrik berättar om varför, samt hur testning kan genomföras på nationell nivå genom samverkan med Nordic Medtest som oberoende testpart.

Inom vård och omsorg har vi idag en komplicerad IT-miljö med många, avancerade och i stor utsträckning integrerade IT-system. Dessutom har vi inte helt enkla och ofta inte koordinerade verksamhetsprocesser som löper över organisationsgränserna, och som IT-systemen ska hjälpa oss att hantera. Tillsammans skapar detta en komplex helhet som är minst sagt utmanande att förändringshantera utan att fel upptäcks förrän efter driftsättning. 

Under denna presentation redogörs varför strukturerade test- och verifieringsmetoder är så viktiga vid anslutning av vårdsystem till de nationella eHälsotjänsterna, samt vid löpande förändringar i förvaltningsskedet. Krister och Henrik ger också en kort inblick i metodik och angreppssätt för att på ett kostnadseffektivt sätt hantera tester i komplexa miljöer och organisationer. 

Mötesplats för alla som arbetar med e-hälsa

Det är sjunde året i rad som Nationella eHälsodagen arrangeras på uppdrag av samverkansorganisationerna inom Nationell eHälsa - "Sveriges enda nationella arena för e-hälsa i samverkan".

Nationella eHälsodagen har blivit en mötesplats för alla som arbetar med e-hälsa. Deltagarna kommer dels från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn, dels från olika myndigheter och organisationer. Konferensen vänder sig också till apoteksaktörer, IT-industri, universitet och högskolor.

Under årets Nationella eHälsodag medverkar ett drygt 60-tal föreläsare - däribland regeringens särskilda utredare Sören Olofsson, Bodil Lidström, teamchef elektroniskt expertstöd vid eHälsomyndigheten, Patrik Sundström, ny programchef för e-hälsa på SKL, Henrik Ehrenberg, chefsstrateg vid Sveriges Apoteksförening, Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare hos Vårdföretagarna, och Niklas Eklöf, utredare på Socialstyrelsen – för att nämna några namn ur talarlistan. 

Årets temaområden är ”Samverkan för ökad effekt”, ”Delaktighet för bättre hälsa” samt ”Etik och juridik i e-hälsoarbetet”. Inom årets temaområden erbjuds inte bara seminarier utan också rundabordssamtal och fördjupning. Den debattsugne kan även delta i två debatter inom temaområdet ”Samverkan för ökad effekt”.

Bakom Nationella eHälsodagen står Högnivågruppen med representanter från Socialdepartementet, eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Famna. Syftet med konferensen är att visa hur långt utveckling och införande kommit inom området Nationell eHälsa och vilka effekter som uppnåtts för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Läs mer om Nationella eHälsodagen 2014 >>