Statens Kärnkraftinspektion, SKI

INES-klassning av F1-incidenten den 25 Juli 2006

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 17:22 CET

En händelse med bortfall av yttre nät klassas normalt som en INES-1 på den sjugradiga INES-skalan. Händelsen i Forsmarks reaktor 1 höjdes till en INES-2 på grund av att det samtidigt var ett så kallat Common Cause Failure (CCF) då det var fel på två av fyra UPS:er. Eftersom Forsmarks reaktor 2 inte var i drift och det inte var någon händelse i denna reaktor klassas denna som en INES-1.

Då Forsmarks reaktorer 1 och 2 är lika i design och konstruktion har även reaktor 2 vidtagit motsvarande åtgärder som reaktor 1 efter händelsen den 25 juli 2006. Ändringar har bland annat gjorts i elsystemet så att funktionen för växelriktare i systemet för avbrottsfritt nät, UPS, bibehålls vid spänningsstörningar upp till 130% av nominell spänning. Åtgärder har vidtagits för att tillse att start av dieselaggregat och spänningssättning av de dieselsäkrade skenorna är oberoende av egna underliggande skenor.

Enligt SKI:s föreskrifter skall alla händelser på ett kärnkraftverk klassificeras på en tregradig skala där 1 är allvarligast. Denna klassificering är oberoende av INES-skalan. Forsmarks reaktor 1 och 2 har rapporterat händelsen till SKI som en kategori 1 enligt SKI:s föreskrifter 2004:1.