Inexer

Inexer - "The next big thing" inom digital hälsa!

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2014 00:47 CEST

Inexer AB lanserar nu en kampanj för att kapitalisera bolaget och inom kort lansera in-spin, den första produkten inom virtuell träning. 

Kärnan i de virtuella produkterna består i att utövaren när som helst och i princip var som helst ska kunna träna till sin lokala instruktör. I Inexers programvara skapar instruktörer träningspass i virtuell form för sina utövare, där själva passet leds av en virtuell instruktör (avatar). Träningsutövaren genomför träningspasset med hjälp av en touchpad, smartphone, dator, Smart-TV etc.

Idén med Inexers virtuella träningspass är att de ska fungera som komplement till de fysiska instruktörsledda passen för att öka tillgängligheten och friheten i utövarens träning. Inexer är helt unika på världsmarknaden med att leverera en plattform för skapande av kompletta, instruktörsledda träningspass.

Inexers programvara möjliggör skapandet av virtuella träningspass inom diverse träningsformer såsom spinning, personlig träning, dans, aerobics, cross-fit, yoga, rodd, skidåkning, gång & löpning (på löparband) med flera. Inexer utvecklar även produkter inom rehabiliteringsträning.

Inexer integrerar även sin programvara mot annan träningshårdvara såsom pulsklockor, pulsband och träningscyklar och därigenom i realtid presentera träningsdata i den virtuella miljön. En integration mot Kinectkameror är planerad vilket syftar till att skapa en tvåvägskommunikation under träningspasset. Detta steg i produktutvecklingen leder till en direkt feedback för träningsutövaren vilket ytterligare förstärker träningsupplevelsen. Efterhand kommer Inexer att erbjuda annonsyta i sin virtuella miljö.

Incitamentet för att skapa virtuella träningspass via Inexer stärks genom att provision per sålt pass betalas ut till skaparen av passet samt att instruktörer här ges en möjlighet att stärka sitt personliga varumärke. Utöver detta deltar Inexer-instruktörerna i diverse lokala och nationella Inexer-tävlingar.

Inexer är sprunget ur TV-spelsindustrin. Inexers samarbetspartner inom mjukvaruutveckling har bland annat producerat Fitness Move till Playstation och bolagets grundare har även grundat Starbreeze, ett av norra Europas största TV-spelsföretag. Teamet bakom Inexer har därmed en gedigen vana av utveckla virtuella upplevelser som aktiverar utövarens belöningssystem. Förutom Tv-spelsindustrin har Inexer-teamet många års samlade erfarenheter från träningsindustrin samt flertalet start-ups inom diverse branscher bakom sig.

För mer information om Inexer, se: www.fundedbyme.com/en/campaign/4066/inexer-interactive-exercise-1


De senaste åren har hälsotrenden exploderat över hela världen. Träningsindustrin är under förnyelse och Inexer ska spela en viktig roll i denna förändringsprocess. Inexers målsättning är att bli marknadsledande inom virtuell träning och med innovativa produkter revolutionera träningsindustrin och förbättra folkhälsan. Inexer utvecklar systemlösningar för att  förbättra träningsupplevelsen och öka utbudet, tillgängligheten och friheten i träningen för utövaren. 

Produktutbudet sammanfattas i tre huvudspår: virtuell träning, informationshantering och annonseringsyta.

  • Det inledande spåret, virtuell träning, går ut på att Inexer levererar ett system för skapande av träningspass som leds av en virtuell instruktör i en virtuell miljö. Möjligheten att kunna skapa på ett enkelt sätt kunna skapa träningspass i virtuell form till träningsutövare gör dessa virtuella produkter unika.
  • Produkterna inom informationshantering underlättar träningsutövarens planering och uppföljning av sin egen träning. Vidare finns det ett stort värde för gymföretaget och dess personliga tränare att kunna administrera, planera och analysera sina medlemmars träning. En viktig aspekt inom detta produktspår är att det finns en tydlig koppling mellan Inexers applikationer och träningsutövarens belöningssystem. 
  • Ett steg i produktutvecklingen är integrering mot hårdvara, i första hand pulsklockor och pulsband men även den träningsutrustning som används när utövaren utför det virtuella träningspasset. I och med detta steg i kommer ännu mer data att kunna inhämtas, lagras, analyseras och presenteras.
  • Inexers virtuella upplevelser skapar ytterligare en intäktskälla i form av annonseringsyta i de virtuella miljöerna. Detta utrymme är en oexploaterad yta för aktörer inom träningsindustrin som vill rikta reklam mot personer som tränar.

Inexer är sprunget ur TV-spelsindustrin. Inexers samarbetspartner inom mjukvaruutveckling har bland annat producerat Fitness Move till Playstation och bolagets grundare har även grundat Starbreeze, ett av norra Europas största TV-spelsföretag. Teamet bakom Inexer har därmed en gedigen vana av utveckla virtuella upplevelser som aktiverar utövarens belöningssystem. Förutom Tv-spelsindustrin har Inexer-teamet många års samlade erfarenheter från träningsindustrin samt flertalet start-ups inom diverse branscher bakom sig.