Göteborgs universitet

Inflammation i hjärnan hos nyfödda kan leda till cerebral pares

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 11:04 CEST

Det händer att barn under förlossningen drabbas av syrebrist till hjärnan. Det kan leda till att en inflammation uppstår i barnets hjärna. Inflammationen kan vara en bidragande orsak till att neurologiska handikapp som cerebral pares uppkommer. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Årligen drabbas mellan 500 och 1 000 barn i Sverige av cerebral pares under förlossningsarbetet. Skadan beror på att hjärnan under en kort period inte får tillräckligt med syre och blod. Exakt vad som händer efter tillfällig syre- och blodbrist i hjärnan vet inte forskarna, men inflammatoriska mekanismer har visats vara inblandade i skadeutvecklingen. Inflammationen är en fördröjd process som kommer igång några timmar efter själva syrebristen och pågår sedan från några dagar till några veckor.

Centrala i denna inflammatoriska process är så kallade mikroglia. Det är en typ av celler som normalt har som uppgift att städa upp i hjärnan genom att ta bort döda celler och skadliga ämnen. Men mikroglia kan också överaktiveras kraftigt, till exempel efter syrebrist, och då släppa ut en mängd substanser som är skadliga.

– Den forskargrupp jag ingår i har med hjälp av försök på råttor visat att de inflammatoriska molekylerna IL-18 och IL-1ß, så kallade cytokiner, ökar i hjärnan efter syrebrist och att cytokinerna produceras av mikroglia. Med hjälp av genetiskt modifierade möss som saknar genen för någon av dessa cytokiner har vi visat att bristen av IL-18 leder till minskad hjärnskada efter syrebrist, säger fil mag Maj Hedtjärn som skrivit avhandlingen.

Maj Hedtjärn har också med hjälp av microarray teknik kartlagt vad som händer på gennivå efter syrebrist i hjärnan. Tekniken gör det möjligt att samtidigt studera hur tusentals gener reagerar på ett visst stimuli. Hon har med denna teknik kunnat identifiera en stor mängd inflammatoriska gener som kan vara viktiga för skadeutvecklingen efter syrebrist.

– Dessa resultat visar att inflammation verkar vara av betydelse vid uppkomst av hjärnskada efter syrebrist. Nästa steg är att studera hur den inflammatoriska reaktionen kan dämpas, vilket skulle kunna minska skadan, säger Maj Hedtjärn.

Avhandlingen är skriven av:

fil mag Maj Hedtjärn, telefon: 031–773 35 48, e-post: maj.hedtjarn@fysiologi.gu.se

Handledare:

professor Henrik Hagberg , telefon: 031–343 41 40, e-post: henrik.hagberg@obgyn.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för fysiologi och farmakologi, avdelningen för fysiologi

Avhandlingens titel: Inflammatory response in the immature brain after hypoxia-ischemia: application of microarray and transgenic technology

Avhandlingen är försvarad.


Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031–773 38 69

mobiltelefon: 070–775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se