Mag- och tarmförbundet

Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare än typ 1- diabetes

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 11:57 CEST

Pressinbjudan Almedalsveckan

Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare än typ 1- diabetes –Hur kan vården förbättras?

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2 700 unga svenskar i ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling.

Hur skapar vi en sjukvård som förbättrar livsvillkoren för personer med inflammatoriska tarmsjukdomar och samtidigt minimerar risken för att de slås ut från arbetslivet? Vad krävs för att minska väntetiderna till undersökning för dessa patienter? Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka i samarbete med MSD arrangerar ett seminarium om inflammatoriska tarmsjukdomar under årets Almedalsvecka.

Tid: Onsdag den 6 juli, kl.14.00-15.30. Därefter serveras något magvänligt

Plats: Clarion Hotell Wisby, Strandridaren, Strandgatan 6

Medverkande:

Lars Agréus, professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet, samt

verksamhetschef för Cefam, Centrum för allmänmedicin, i Stockholms läns landsting

Gunvor G Ericson, (MP), riksdagsledamot och ledamot i socialförsäkringsutskottet

Kenneth Johansson, (C), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet

Karin Jonsson, ordförande, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

Anders Tegnell, avdelningschef, Avdelningen för kunskapsstyrning vid Socialstyrelsen

Erik Weiman, (M), landstingsråd och ordförande för landstingsstyrelsen i Landstinget i  Uppsala län

MODERATOR: Henrik Kennedy, kommunikationskonsult, Comma

Välkomna!

Wictoria Hånell
Kanslichef/Executive Director
Riksförbundet för Mag-och Tarmsjuka
wictoria.hanell@magotarm.se
070-642 42 11

Anne-Lie Öberg
Informationschef/Public Affairs Manager MSD
anne-lie.oberg@merck.com
0704-66 35 94

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se

Fakta om Riksförbundet Mag- och Tarmsjuka, RMT
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT, är en organisation för människor med sjukdomar, skador och funktionsstörningar i mag-tarmkanalen. Förbundet har cirka 6 000 medlemmar. Bland RMT:s medlemmar finns ett 20-tal olika diagnoser representerade. Det övergripande målet med RMT:s verksamhet är att återskapa livskvalitet för personer med mag- och tarmsjukdomar.. www.magotarm.se