KPA Pension

Inflationen ökar kostnaden för pension rekordsnabbt

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:27 CEST

Den stigande inflationen ökar kraftigt kostnaden för pensioner i kommuner och landsting 2009. De största landstingen får närmare 200 miljoner kronor var i högre pensionskostnader nästa år, visar KPA Pensions beräkningar.


De snabbt ökande konsumentpriserna har lett till att prisbasbeloppet* stiger med hela 1 800 kronor till 42 800 kronor 2009. I procent blir ökningen 4,4, jämfört med 2008 - den största ökningen sedan 1992.

- Inflationen slår hårt mot kostnaden för att värdesäkra de kommunala pensionerna. Det blir betydligt dyrare 2009 jämfört med tidigare år. Alla kommuner och landsting drabbas men speciellt landstingen, säger Sven Lannhard, chef för Pensionsskuldsenheten, KPA Pension.

Totalt pressar inflationen upp kostnaden för landstingens pensioner med drygt 1 miljard kronor mer än vad den skulle ha varit vid en inflation på 2 procent. Samtidigt ska inte den ökade kostnaden för pension som intjänats före 1998 tas upp förrän när pensionen betalas ut, enligt lagen. Därför blir den verkliga kostnadsökningen betydligt större - inte bara under nästa år utan också under följande år.

- Vi har lång erfarenhet av att bistå kommuner och landsting med olika pensionslösningar. Inte minst får vi in synpunkter genom att regelbundet besöka våra kunder i hela landet, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.För mer information kontakta:
Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-08-665 48 49
Sven Lannhard, chef Pensionsskuldsenheten, KPA Pension, tel 08-665 06 60
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37


*Prisbasbeloppet bestäms av regeringen varje år med hänsyn till hur konsumentprisindex ändras.

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon kunder och 50 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se och www.slutasnacka.se