Landstinget i Östergötland

- Influensavaccin räddar 1 000 liv varje år. Smittskyddsläkaren i länet tror på influensavaccinering

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 17:25 CET

Landstinget i Östergötland satsar även i år på avgiftsfri influensavaccination till alla östgötar över 65 år. Vaccinationen pågår för fullt samtidigt som det nu ifrågasätts hur många dödfall vaccinationen förhindrar. – Framför allt hjälper influensavaccinationen äldre människor att hålla sig friska och det är av största värde för varje enskild person, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I den medicinska tidskriften BMJ skriver läkaren Tom Jefferson att influensavaccination inte räddar så många liv som Världshälsoorganisationen, WHO, hittills har räknat med. Istället för en minskning av dödfallen med 70 procent handlar det enligt hans forskning om en betydligt lägre minskning, runt 20 procent. Han efterlyser mer forskning kring skyddseffekterna av influensavaccination.

– Mer forskning skulle kunna precisera hur stor skyddseffekten är, men vi vet redan i dag att vaccinet har en betydande skyddseffekt och att upp mot 1 000 personer kan räddas i det här landet per år tack vare att många vaccinerar sig, säger Bengt Normann, smittskyddsläkare i Landstinget i Östergötland.

Värde för äldre
– Vaccinationen har bevisligen ett värde för äldre personer, även för dem som är mellan 65-70 år, vaccinet skyddar inte bara mot dödlighet utan också mot en smittsam sjukdom som kan få allvarliga konsekvenser för äldre människor. Det är inte ovanligt att äldre får komplikationer som bakteriell lunginflammation eller hjärtsvikt efter en influensa.

Men det landstinget framför allt vill lyfta fram är hälsoperspektivet. Att årligen vaccinera sig mot influensa är ett enkelt sätt för pensionärer att skydda sin hälsa. Därför är vaccinet avgiftsfritt för alla som fyller 65 eller mer i år och för dem som har vissa kroniska sjukdomar, efter remiss från läkare.

– De flesta mellan 65 och 75 vill leva ett aktivt liv med resor, friluftsliv och mycket socialt umgänge. Att vara krasslig och inaktiv under en tids sjukdom kan försämra de egna förmågorna och leda till sämre livskvalitet på sikt, menar hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Lindrigare
Eftersom skyddseffekten inte är hundrasprocentig kan den som har vaccinerat sig få influensa ändå, men då blir symptomen lindrigare och komplikationerna färre.

– Som jag ser det är influensavaccinationen
ett enkelt sätt att undvika en sjukdom som kan leda till försämrad hälsa, så att man får fortsätta vara frisk och aktiv, säger hon.

Socialstyrelsens rekommenderar att alla ska vaccinera sig varje år från 65 års ålder. Den rekommendationen ändras inte på grund av artikeln i BMJ om vaccinets skyddseffekt.
Även personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom rekommenderas årlig vaccination.


För mera information om vårdcentralernas vaccination:

Margareta Båving, vårdcenhetschef Vårdcentralen Ekholmen. Tel 013-22 57 50

Annette Johansson, vårdcentralschef, Vårdcentralen Ödeshög. Tel 0144-787 10

Ing-Marie Bertilsson, vårdcenhetschef, Vårdcentralen Väven. Tel: 011-22 42 66


För mer information om landstingets influensavaccination, kontakta smittskyddsläkare Bengt Normann tel 013-22 73 21, eller hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren tel: 070-322 71 21