Socialstyrelsen

Influensavaccination av riskgrupper minskar risken för allvarlig sjukdom

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 12:02 CET

En aktuell artikel i en brittisk medicinsk tidskrift (Jefferson T. Influenza vaccination: policy versus evidence. BMJ 2006;333:912-5) efterlyser bättre vetenskapliga studier avseende skyddseffekten av årlig influensavaccination. Kritiken riktas främst mot underlaget för de omfattande amerikanska rekommendationer, som innefattar betydligt fler grupper än motsvarande svenska. I USA rekommenderas vaccination av bland annat barn upp till 5 års ålder, vuxna över 50 års ålder och all sjukvårdspersonal.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination mot influensa (SOSFS 1997:21) är årlig vaccination av värde för följande grupper:

Patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom; i synnerhet de med hjärtsvikt och nedsatt lungfunktion.
Personer över 65 års ålder. Indikationen ökar med stigande ålder och vid underliggande sjukdom.
Det finns inget i den aktuella artikeln som motsäger dessa allmänna råd.

Anders Tegnell
Enhetschef
Smittskyddsenheten

Anders Lindberg
Sakkunnig läkare smittskydd/infektion
Smittskyddsenheten