Stockholms Läns Landsting

Influensavaccination – en investering i hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 15:00 CEST

Just nu, den 3 oktober – 25 november erbjuds alla personer över 65 år gratis vaccination mot influensa och pneumokockinfektion. Samma erbjudande gäller också alla personer med lung- och hjärt/kärlsjukdomar.

-Vi vet att dessa grupper far särskilt illa av att drabbas av influensa och pneumokockinfektion, säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting. Därför har vi valt att återigen erbjuda gratis vaccination.
Vaccination minskar risken för sjukdomskrävande influensa, lunginflammation och svår pneumokocksjukdom med 30-50 procent samt den totala dödligheten med upp till 20 procent, enligt uppföljning av 2004 års vaccination.

-Vaccinationen är en investering i hälsa och välbefinnande, berättar Åke Örtqvist. Vaccination är också en investering för minskade vårdkostnader. En beräkning har visat att landstinget 2004 sparade cirka 30 miljoner kronor på att vaccinera ålderspensionärer mot influensa.

Influensavaccinet ger skydd i ca sex månader och pneumokockvaccinet i ca sex år.

Antalet personer i Stockholms län som är över 65 år är 260 000 och antalet lung- och hjärt/kärlsjuka är ca 15 000. Målet är att 70% av dessa vaccinerar sig mot influensa under oktober-november. 2004 vaccinerades knappt 160 000 personer mot influensa och ca 50 000 personer mot pneumokocker.

Den som vill ha information om var man kan vaccinera sig, öppettider m m kan kontakta Smittskyddsenheten 08-737 39 90, eller Vårdguiden: www.vardguiden.se eller 08-320 100.

Kontakta oss för mer information:
Åke Örtqvist, smittskyddsläkare, tel: 070-737 39 21
Yvonne Gustavsson, pressekreterare, tel: 070-737 44 45

Stockholms läns landsting
Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälsoproblem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landstingsvalen vartfjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarder kronor per år. Läs mer på www.sll.se.