Borås Stad

Inflytande, skola och arbete i enkät till Borås unga

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 11:33 CEST

Nu får elever i Borås tillfälle att säga sitt om både ungdomars inflytande i kommunen och om arbete och boende. Detta genom en enkät som ska besvaras av två årskullar i skolorna.

 - Resultaten ska vi använda för att utveckla ungdomspolitiken i Borås, säger ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Frågorna handlar bland annat om ungdomarnas syn på sitt inflytande och demokrati  i kommunen. Det finns också frågor om skolan, om hälsa, och om hur eleverna ser på sin framtid, med boende och på arbetsmarknaden.

 Enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) har utformats av Ungdomsstyrelsen. Den genomförs i år av 44 kommuner. De senaste åren har hälften av landets kommuner gjort enkäten.

 Borås har valt att låta alla i grundskolans årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 svara på frågorna. Kommunens ungdomsstrateg Sakiba Ekic har besökt alla skolor och presenterat den webbaserade enkäten, som besvaras med början redan denna vecka.

 Samma årskurser har svarat på en liknande enkät 2008. Framöver är det meningen att enkäten ska genomföras vartannat år, vilket ger möjlighet att följa utvecklingen.

 - Borås blev årets ungdomskommun 2010, men vi vill bli ännu bättre, påminner kommunalrådet Annette Carlson (M).

 Resultaten av årets enkät kommer att presenteras i en rapport våren 2013.

 Mer information genom Sakiba Ekic, tfn 0768-88 82 02.