Infocube AB

Infocube satsar på kraftig tillväxt efter partneravtal med Microsoft om Dynamics AX 2012

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 08:00 CET

Infocube AB ska växa rejält fram till 2015. Det ska ske genom en intensifierad satsning på affärssystemet Jeeves, men också genom att göra Dynamics AX till en del av Infocube Complete. Infocube Complete är varumärket för Infocubes kompletta systemstöd med bl a affärssystem, CRM-system och Beslutsstöd. 

Infocube har länge varit ledande i Norden på affärssystemet Jeeves. En av framgångsfaktorerna har varit en långsiktig strategi med ett starkt kundfokus och en vilja att ständigt förbättra kundernas verksamhet. Detta har lett till att Infocube sju år av nio, och de senaste fem åren i rad, har stått som vinnare av Jeeves Best Sales Partner. Ett pris som delas ut till Jeeves största partner mätt i försäljning.  

Infocube har sedan starten haft en stadig tillväxt och hade vid årsskiftet 2011/2012 fler än 100 medarbetare. Målet är att dubblera antalet anställda fram till år 2015. Tillväxten kommer att ske genom en intensifierad satsning på Jeeves, men också genom att göra Microsofts affärssystem Dynamics AX 2012 till en del av totalerbjudandet Infocube Complete. 

Infocube Complete är varumärket för Infocubes kompletta systemstöd med bl a affärssystem, CRM-system och Beslutsstöd. Nu tillkommer ytterligare en hörnsten genom att ett partneravtal tecknats med Microsoft för affärssystemet Microsoft Dynamics AX 2012. Sedan tidigare finns ett tätt samarbete med Microsoft inomDynamics CRM, men detta fördjupas alltså genom Infocubes satsning på ytterligare ett affärssystem. 

Breddning mot entreprenad-, tjänste- och servicesektorn 

Infocubes VD Henrik Engberg ser tidpunkten väl vald att bredda företagets erbjudande. I den vision för 2015 som tidigare mejslats ut har det funnits en ambition att utöka systemstödet Infocube Complete, och Dynamics AX 2012 uppfyller alla de krav som ställs.

 - Vi har varit väldigt långsiktiga och försiktiga med att ta det beslut som nu tagits efter en noggrann utvärdering av b la Dynamics AX. Med Jeeves har vi nått en mycket stark ställning inom prioriterade marknadssegment och vi fortsätter satsningen för att förstärka den ställningen. Vår ambition för samarbetet med Microsoft är att successivt etablera motsvarande position inom branscher som t ex entreprenad-, tjänste- och servicesektorn. Med Dynamics AX 2012 har också Microsoft utvecklat ett system som uppfyller de affärssystemkrav som idag ställs av stora och mellanstora företag, och det är också här våra framtida kunder finns, säger Henrik Engberg. 

Henrik Engberg är inte främmande för att företaget på ett par års sikt kommer att rekrytera ett 50-tal konsulter specialiserade på Dynamics AX. Nicolas Ehrling, chef för affärsområdet Dynamics hos Microsoft, menar att den ambitionen bidrar till att göra Infocube till en framgångsrik partner. 

- Redan för ett par år sedan uttalade vi en målsättning att vi ville gå mot en tydligare branschfokus hos våra partnerföretag. Infocubes utveckling visar tydligt vilken styrka det innebär att dels bygga upp expertkunskap inom ett antal utvalda branschsegment, dels satsa på en stark konsultorganisation. Industrin kräver idag resursstarka affärssystempartners och med den ambition Infocube har för sin tillväxt är jag övertygad om att man blir en stark partner till oss, avslutar Nicolas Ehrling.  

För mer information kontakta:
Henrik Engberg, VD, Infocube AB, tel +46 709-83 96 01
e-mail: henrik.engberg@infocube.se
Nicolas Ehrling, Affärsområdeschef Dynamics, Microsoft, tel; +46 709-57 63 77
e-mail: nicolas.ehrling@microsoft.com

www.infocube.se
 

Infocube är en passionerad affärspartner som med kompetenta medarbetare och marknadens bästa produkter utvecklar innovativa, intelligenta och skräddarsydda affärssystemkoncept. Koncepten utvecklas nära marknaden för företag och koncerner som söker sin egen väg till lönsammare affärer. Med våra unika affärslösningar blir det möjligt för våra kunder - för dig - att uträtta underverk.