Infocube AB

Infocube sponsrar Sveriges högskolor och universitet och lanserar spel som simulerar verkligheten som konsultbolag

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 11:27 CET

Infocube, en av de ledande aktörerna inom affärssystem har i samarbete med 22 kunder utvecklat ett Monopol-liknande spel “Infocube – The Game” som introducerar spelaren i verkligheten som konsultföretag. Gatorna representerar ett urval av Infocubes kunder i olika branscher och konkurrensen i spelet står om kundernas lojalitet och om att bygga värde för kunden i form av ERP (Affärssystem), CRM (Customer Relationship Management) och BI (Business Intelligence).

- “Vi har två huvudsakliga syften med spelet” berättar Jonas Hammarberg, Vice VD och Creative Director på Infocube. - “Att bidra till att skapa en förståelse för den verkliga verkligheten hos studenter inom affärssystemsrelaterade utbildningar. Vi ser också fram emot att använda detta som ett redskap i introduktionen av nya kollegor. I stället för Monopols traditionella kort innehåller vårt spel Händelsekort och Frågekort. Händelskorten representerar utmaningar och möjligheter vi möter i vardagen på Infocube. Frågekorten handlar om vår kultur och vår metodik – vad som är rätt och fel i givna situationer.”

Och själva spel-idén är även den olik det traditionella spelet – som till stor del handlar om att undvika att komma på kollegornas gator. Här handlar det om att vårda kunderna och skaffa sig nödvändig erfarenhet inom industriella vertikaler och produktutbudet. När som helst kan en konkurrent som landar hos en av dina kunder försöka ta över kunden. Som spelare måste man balansera investeringar i erfarenhet, marknadsföring och innovation/produktutveckling med investeringar i såväl
potentiella som befintliga kunder.

 - “Du väljer som spelare om du vill få pengar eller ett extra erfarenhetspoäng såväl när du
passerar “Gå” som under andra tillfällen i spelet – allt för att reflektera verkligheten. Alla vet att det kostar att bygga kunskap och det måste balanseras med kassaflödet – i detta spel, liksom i verkliga livet som konsultbolag är det sällan turen som avgör vem som blir en vinnare…”
avslutar Jonas Hammarberg.


Infocube är en passionerad affärspartner som med kompetenta medarbetare och marknadens bästa produkter utvecklar innovativa, intelligenta och skräddarsydda affärssystemkoncept. Koncepten utvecklas nära marknaden för företag och koncerner som söker sin egen väg till lönsammare affärer. Med våra unika affärslösningar blir det möjligt för våra kunder - för dig - att uträtta underverk.