Västra Götalandsregionen

Inför årets influensasäsong - fler riskgrupper bör vaccinera sig

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 10:04 CEST

Tisdagen den 19 oktober startar årets vaccinationer mot säsongsinfluensan. Främst är det personer över 65 år och personer i alla åldrar med vissa kroniska sjukdomar som rekommenderas att vaccinera sig. Men eftersom även svininfluensan kommer att finnas kvar uppmanas fler riskgrupper att vaccinera sig i år, bland annat gravida.

Den 19 oktober går startskottet för årets influensavaccination. Många riskerar att bli allvarligt sjuka av säsongsinfluensan och kan få svåra följdsjukdomar

- Vi rekommenderar alla som är över 65 år att vaccinera sig. Rekommendationen gäller också alla som har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller nedsatt immunförsvar oavsett ålder, säger biträdande smittskyddsläkare Charlotte Larsson.

En skillnad i år jämfört med tidigare influensasäsonger är att fler riskgrupper rekommenderas vaccination. Dessutom rekommenderas gravida, som inte tagit vaccin mot svininfluensan tidigare, att vaccinera sig den här gången.

- Årets influensavaccin ger ett gott skydd mot både det virus som orsakade svininfluensan och de två vanliga influensavirus som förväntas spridas hos oss under kommande säsong, förklarar Charlotte Larsson.

De grupper som rekommenderas att vaccinera sig är:
• Alla personer över 65 års ålder.
• Personer, oavsett ålder, med:
- kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes mellitus
- nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller behandling)
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma eller någon neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
• Flerfunktionshinder hos barn.
• Gravida kvinnor som inte vaccinerades mot svininfluensan förra året.

Liksom tidigare år kostar vaccinationen 100 kronor för dem som tillhör en riskgrupp och den som vill vaccinera sig ska vända sig till sin vårdcentral eller läkare.

Fakta om influensa
• Influensa är en smittsam virussjukdom som i typiska fall börjar med frossa, snabbt stigande feber, huvudvärk, muskelvärk och torrhosta.
• Den återkommer varje år, någon gång mellan december och april och pågår under cirka två månader.
• Viruset förändrar sig från år till år och därför behövs ny vaccination inför varje influensasäsong.
• Smittan sprids både genom luften, t ex när någon som är sjuk hostar eller nyser och vid direktkontakt, till exempel vid handskakningar.
• Inkubationstiden är en till tre dagar.


Kontaktperson: Biträdande smittskyddsläkare Charlotte Larsson, 0522-931 09