Cardo AB

INFÖR ÅRSSTÄMMA I CARDO AB

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:44 CET

Årsstämma i Cardo AB (publ) hålls måndagen den 2 april kl 17.00 på Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som publiceras den 25 februari i Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet samt den 26 februari i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri. Kallelsen finns även tillgänglig på Cardos webbplats www.cardo.com

Som framgår av kallelsen föreslår styrelsen årsstämman bland annat att utdelning för verksamhetsåret 2006 ska lämnas med 9:00 kronor per aktie samt att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma återköpa egna aktier enligt de närmare villkor som framgår av kallelsen. Som tidigare meddelats föreslås omval av samtliga styrelseledamöter.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast tisdagen den 27 mars 2007, dels ha anmält sig senast tisdagen den 27 mars 2007 klockan 16.00.

Anmälan till årsstämma görs på ett av följande sätt:
- webbplatsen: www.cardo.com
- e-post: info@cardo.com
- telefon: 040-35 04 49, fax: 040-97 64 40
- per post: Cardo AB, Box 486, 201 24 Malmö

Detaljerad information om vad som gäller för anmälan finns i den officiella kallelsen.

Malmö den 23 februari 2007

Cardo AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Maria Bergving, kommunikationsdirektör,
tel 040-35 04 25, 070-602 61 81, maria.bergving@cardo.com


Cardo är en internationell industrikoncern med ledande varumärken, som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter, hög servicenivå och stort applikationskunnande till industriella kunder. Koncernen har starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening, system för massa- och pappersindustrin samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Koncernen har cirka 5.900 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö.