DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Inför Allmän rösträtt!

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 12:17 CEST

Stockholms valnämnd planerar, organiserar och genomför allmänna val och folkomröstningar i kommunen.

Nu har man tänkt till inför höstens stora demokratimanifestation: valen till riksdag, kommun och Landsting samt folkomröstningen om trängselavgifterna.
I det måldokument som finns på stadens hemsida står att läsa under Mål 1:

Hålla samtliga vallokaler öppna mellan kl 08.00 och 20.00. Tillse att samtliga vallokaler är tillgängliga för fysiskt funktionshindrade, under förutsättning att inte elrullstolar/permobiler används vid förflyttning.

Annorlunda uttryckt: Alla svenska medborgare som är 18 år eller äldre får rösta i demokratin Sverige utom de som använder elrullstol eller permobil.

Vi som använder permobiler och elrullstolar förutsätter att Länsstyrelsen i Stockholms län avslår alla eventuella dispenser om att använda lokaler som hindrar oss med rörelsehinder från att rösta den 17 september.

För att ytterligare förstärka det dåliga exemplet har Stockholms stad också tänkt hyra in valbussar för att förenkla möjligheterna att rösta. Inte heller dessa kan användas av personer som använder rullstol.

Argumentet att personer med rörelsehinder har möjlighet att poströsta är inte bara diskriminerande utan också djupt odemokratiskt.
Alla som poströstar har enligt vallagen rätt att ändra sig på valdagen om något händer som får en att ändra åsikt sedan man lade sin poströst. För en person som använder rullstol finns inte den möjligheten eftersom man ger dispens för otillgängliga vallokaler.

Tyvärr är inte Stockholm unikt. Vid det senaste valet fick DHR flera propåer från landet där personer i rullstol inte hade kunnat rösta i sin egen vallokal.

Detta händer alltså på 2000-talet. Vi måste alltså ta upp ett gammalt krav ifrån början på förra seklet - Kravet på allmän rösträtt!

Länsstyrelserna i landet måste avslå alla dispensansökningar om undantag från tillgänglighetskravet. Att påstå att det inte finns en enda tillgänglig vallokal i ett helt valdistrikt är bara ett uttryck för nonchalans eller extremt stor fantasilöshet.

Om nu den närmaste skolan är otillgänglig (vilket i sig är en skandal), är det då verkligen möjligt att det inte finns någon annan lokal i hela valdistriktet som inte har trappor?

Karin Westlund
Förbundsordförande De Handikappades Riksförbund
Tel 070-674 24 63

Maria Johansson
Ombudsman, DHR
070-508 80 29