Skogsindustrierna

Inför avtalsrörelsen 2010: Flexibilitet avgörande för såväl industrins utveckling som lönebildningen

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:31 CEST

Finanskrisen, den följande lågkonjunkturen och den kraftiga globala konkurrensen har gjort att svensk skogsindustri är mer utsatt än på länge. Avtalsrörelsen 2010 närmar sig och påverkar svensk skogsindustris konkurrenskraft. För att värna företagen och jobben, behöver alla parter ta ansvar för näringens långsiktiga bärkraft. Nyckelorden är konkurrenskraft, flexibilitet och sysselsättning.

Skogsindustriernas tre riktlinjer inför avtalsrörelsen är:

1. Konkurrenskraft. Delad krismedvetenhet krävs för att säkra konkurrens-kraften. Skogsindustrierna kommer att ägna mycket kraft åt att skapa en gemensam bild hos alla parter kring skogsindustrins allvarliga läge. Den globala lågkonjunkturen slår hårt mot de svenska företagen. Målet är att klara denna kraftiga nedgång och stå stark när konjunkturen väl vänder.

2. Sysselsättning. Skogsindustrierna vill som arbetsgivare värna sysselsättningen och utveckla kompetensen. Skogsindustrierna sitter därför i samtal kring krisavtal för år 2009 med en del fackliga organisationer. Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och Arbetsförmedlingen pekar ut såväl 2010 som 2011 som mycket svåra år avseende sysselsättningen.

3. Flexibilitet. Vissa företag klarar sig bättre genom krisen än andra, och vissa företag har mer löneutrymme än andra. Krisen tydliggör behoven av att möjliggöra mer lokal och individuellt anpassade villkor. Ett pilotfall testas just nu mellan Skogsindustrierna, Unionen och Sveriges Ingenjörer på Södra.

- De år vi nu kämpar oss igenom ska skapa god grund för stark tillväxt när världskonjunkturen vänder. Avtalsrörelsen måste bidra till att stärka branschen så att företagen får möjlighet att växa. Vi vill skapa förståelse för att flexibilitet i avtalen är nödvändigt, säger Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

- En del bolag går bra, andra sämre. Vi behöver en lönebildningsmodell som utgår från företagens förutsättningar. Den vi nu testar på Södra möjliggör lokal lönebildning och därmed ökad flexibilitet, säger Leif Brodén, styrelseordförande i Skogsindustrierna och VD och koncernchef för Södra.

För ytterligare information:

Marie S Arwidson, vd Skogsindustrierna, 070-635 00 08

Per Hidesten, förhandlingsdirektör Skogsindustrierna, 070-316 72 55

Leif Brodén, styrelseordförande Skogsindustrierna, vd/koncernchef Södra, 0705-589 426

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 160 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter omkring 85 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2008).
Skogsindustrierna • Box 55525, 102 04 Stockholm
tel 08-762 72 60 • fax 08-611 71 22
www.skogsindustrierna.org