AlfaBryggan AB

Inför en bryggskrotningspremie!

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 12:13 CET

Det finns ca 1 miljon fritidsbåtar i Sverige och de flesta båtarna har en bryggplats. Båtbryggorna byggdes ofta av betong på 70-80 talet och de måste nu bytas ut. Gamla vattensjuka betongbryggor är inget någon vill ta i, inte ens med tång, det kostar mycket pengar att destruera betongbryggor

 Gamla bilar som läckte olja ville ingen ha i naturen och därför infördes, när bilarna blev modernare, en bilskrotningspremie. Det gjorde att bilarna togs om hand och det i sin tur gynnade natur och nybilsförsäljning. Sedan många år har problemet med gamla övergivna glasfiberbåtar diskuterats och tack vare två stycken unga entreprenörer så kan nu båtarna destrueras och återvinnas på ett miljöansvarsfullt sätt över hela landet www.batskroten.se. Sverige är bland de bästa i Världen att panta returburkar och det ska vi vara stolta över. Hur blir det med gamla lutande, vattensjuka, spruckna betongbryggor med cellplast som flyt-medium som sprider plastpartiklar i havet? De skänks, sänks, överges eller säljs ”billigt” för att slippa problemet. Att i dag destruera gamla sjunkna betongbryggor kostar ofta lika mycket som att köpa nya.

När betongbryggorna byggdes hade vi i Sverige fortfarande soptippar och man tänkte helt enkelt inte på att flytbryggorna en dag skulle kunna kosta pengar att destruera, det var bara att kasta bort dem. Mycket har hänt sedan dess och nu tillämpas oftast stränga miljökrav med beräknad miljöpåverkan (CO2) osv. Tekniken att bygga flytbryggor har utvecklats och nu finns det pontoner av återvinningsbart material med luft som flyt- medium. Dessa bryggtyper är ofta stabilare, billigare att destruera, längre livslängd och absorberar inget vatten vilket gör att de inte lutar eller sjunker.

Problemet i Sverige i dag är att man i brygg-branschen ännu inte ställer dessa höga krav mer än att det ska vara som det alltid har varit, betongbryggor. Det finns väldigt få bryggköpare och båtklubbar som vill eller orkar byta teknik. Det är helt enkelt jobbigt och man inser troligen inte att det är ett problem. Upphandlare, inköpare, båtklubbar och även arkitekter gör det ofta lätt för sig och tittar på gamla inköp och prospekt när man planerar och bygger nya hamnar med flytbryggor. Det innebär att man fortsätter med betongbryggor trots att det finns nyare miljövänligare och återvinningsbar teknik. Det förekommer inte heller sällan vid upphandling av nya flytbryggor att upphandlaren skriver med finstilt att den nya bryggleverantören ska ”ta hand” om de gamla betongbryggorna (för att kommunen själva ska slippa ansvaret/kostnaden). Det blir då betong- bryggtillverkaren som tar hand om problemet och som får leverera nya betongbryggor vilket helt enkelt hindrar teknikutveckling. Vare sig stat, kommun, båt- organisation, union eller andra intresse föreningar eller för den delen media uppmärksammar detta, vilket är tragiskt och trist för de flesta som gillar båtliv och natur. 2017 skärptes upphandlingsreglerna och nu införs exempelvis möjligheten att beakta livscykelkostnader och innovationsupphandling vilket innebär att; efterfråga eller tillåta nyskapande och bärkraftiga lösningar som kommer till praktisk användning och nytta. Så det är hög tid att uppmärksamma och upplysa om detta.

I Finland har man länge haft samma problem men har kommit mycket längre med miljövänligare och återvinningsbar teknik. Där ställs det ofta ska-krav i upphandlingen att man önskar återvinningsbara pontoner av stål eller polyeten i bryggorna. En gammal betongbrygga är dyr att destruera och anses i Finland miljöfarlig så om du tänker ge bort eller sälja den ”billigt” behövs ett intyg som informerar den nya ägaren. Häromdagen gick VD för ett av de största företagen som tillverkar bryggor i Finland ut med att man slutar tillverka betongbryggor i Finland eftersom det inte längre finns en marknad där. Det talar sitt tydliga språk att man slutgiltigt växlat över till nyare modernare och miljövänligare brygg-teknik vilket är något för Sverige att ta efter.

En bryggskrotningspremie skulle vara ett bra incitament för att hjälpa båtklubbar, hamnar och kommuner till att investera i ny modern och miljövänlig teknik och på så sätt en gång för alla skrota de gamla omoderna betongbryggorna. Detta skulle förhoppningsvis även få fart på brygg-branschen till glädje för båtmänniskor, miljö och bryggtillverkare.

Just nu planeras byggen av nya småbåtshamnar på Ostkusten och i Åland och det söks EU bidrag via ett Central Baltic program vilket kan inbringa upp till 100 miljoner kronor. Krav för bidraget är att; ”Stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, Hållbart planerade marina områden och kustområden, Minskade inflöden av näringsämnen, farliga ämnen och giftiga ämnen i Östersjön”. Så nu är det hög tid att uppmärksamma våra makthavare, kommuner upphandlare m.fl. att köpa moderna flytbryggor för dagens båtanvändare och till våra barns framtid.

Källor och info:

www.batskroten.se

http://www.skargarden.se/uttjanta-betongbryggor-en-kostsam-affar/

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/din-gamla-flytbrygga-betongflytbrygga-kan-vara-en-miljoebomb-1151692

http://www.esaimaa.fi/m/Online/2017/01/06/Marinetekin%20Ilkka%20Sepp%C3%A4l%C3%A4%3A%20Moni%20satama%20hajoamassa%20k%C3%A4siin/2017521744749/563

http://foretag.sweboat.se/fakta-om-batlivet.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/eu-och-internationellt/eus-strukturfonder-2014-2020/ERUF/program-for-territoriellt-samarb-/Pages/central-baltic-.aspx

https://interreg.tillvaxtverket.se/program/gransregionalaprogram/interregcentralbaltic.4.1139e41f134c7946d8480001130.html

http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/rodloga-kan-fa-miljonbidrag-for-utokad-service

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/innovation-och-upphandling/

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2015/06/nytt-regelverk-om-upphandling/

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/betongbryggorna-ingen-vill-ha-1654935

http://www.stenarecycling.se/hitta-till-oss/

AlfaBryggan AB Modern-Marin-Miljö jobbar med produkter i vattennära miljö. AlfaBryggan har ett noga utvalt sortiment från en rad olika tillverkare. Fördelen med att anlita oss är att man får en beprövad modern produkt av hög kvalitet och ett trevligt bemötande.

Huvudbry angående flytbryggor: Det är helt ofattbart hur många kommuner, båtklubbar, upphandlare m.fl. som fortfarande tror att betongbryggor det enda alternativet av flytbryggor. AlfaBryggan kämpar idogt med att upplysa marknaden om att det i dag (sedan ca 30 år) finns moderna pontonbryggor som är billigare i längden, miljövänligare, stabilare och tåligare flytbryggor än betongbryggor!

Vårt hopp står till de nya (2017) upphandlingsverktygen som innovationsupphandling och upplysta jämlika beslutsfattare. Kontakta oss så hjälper vi dig, välkommen! Mvh AlfaBryggan AB

#flytbryggor, #stålpontonbryggor, #pontonbryggor, #miljöbryggor, #skruvpålar, #pontoner, #latrintömnings-stationer, #båtslipar, #spabad och #marinarmaturer.