Vänsterpartiet Storstockholm

Inför en HBTpolicy i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 12:14 CET

Karin Rågsjö (V) föreslår i en motion till kvällens kommunfullmäktige att Stockholms stad ska anta en hbt-policy. Kunskaper om hbt-arbete finns idag i enskilda verksamheter, men det saknas ett stadsövergripande arbete som krävs för att arbetet ska få ett ordentligt genomslag. Det är märkligt med tanke på hur mycket arbete som kvarstår, och med tanke på att inspiration går att söka på nära håll – hos landstinget. Hösten 2011 antog SLL en hbt-policy. Programmet har tre övergripande mål: synliggörande, kompetens och bemötande.  För varje mål har man en vision, en definition av hur målet nås samt ett antal indikatorer. 

Ett hbt-perspektiv handlar om att synliggöra gruppen hbt-personer och också att bedöma om verksamheten är utformad så att den inte missgynnar denna grupp.  Ett hbt-perspektiv handlar också om att synliggöra fördomsfulla beteenden och normer för att kunna bekämpa dem.

Staden borde kontakta landstinget för att lära sig mer om deras hbt-policy, säger Karin Rågsjö, vice gruppledare (V) Stockholms stad.  Även RFSL bör kontaktas och samverka kring en kompetensutveckling för stadens personal. 

 

Det här är ett viktigt arbete som staden tyvärr har väldigt lite kunskap om idag, men det får inte bli en ursäkt för att överlåta arbetet på någon annan. Landstinget utgör ett föredöme med sitt arbete, men vi har alla möjligheter att göra samma sak, säger Karin Rågsjö.

 

Frågor som behöver besvaras i stadens HBT-arbete;

  • Vilken kompetens har personal inom äldreomsorgen för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta äldre hbt-personer som under sin livstid ofta varit tvungna att dölja sin läggning?
  • Vilken beredskap har personalen inom individ- och familjeomsorgen för att med respekt kunna bemöta samkönade par och ensamstående hbt-personer?
  • Har hbt-frågor en självklar plats i fritidens och fältassistenternas arbete? 
  • Hur uppmärksammar personalen på förskolorna och skolorna att det finns många barn som lever i så kallade regnbågsfamiljer?
  • På vilket sätt har man ett hbt-perspektiv i stadens externa och interna information?  Förekommer även samkönade par i de bild- och textmaterial som produceras?
  • Får stadens personal utbildning i hbt-kunskap? 
  • Har staden något förebyggande arbete gentemot hbt-personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld? Vilken kompetens finns i staden inom området?

För mer info:
Karin Rågsjö 070 216 07 61

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/