FORES

Inför EU-valet: Fores lanserar specialutgåva av Migrationsinfo för alla

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2019 07:45 CEST

Med EU-valet runt hörnet står asylpolitiken i både Sverige och EU inför flera vägval. För att höja kunskapsnivån och underlätta ett ansvarsfullt och faktabaserat samtal om migration och integration lanserar Fores och Studieförbundet Vuxenskolan den 3 april den första EU-utgåvan av Migrationsinfo för alla.

– Svenska och europeiska väljare prioriterar frågor som rör migration och integration högt, ändå präglas debatten till stor del av okunskap. Missuppfattningar, desinformation och förutfattade meningar är regel snarare än undantag, menar Tove Hovemyr, redaktör för boken och sajten Migrationsinfo.se.

Migrationsinfo för alla riktar sig till beslutsfattare såväl som allmänheten och ger en lättillgänglig översikt av statistik och fakta om migration och integration i Sverige, EU och världen. Den nya utgåvan har ett särskilt fokus på frågor som rör EU.

– Den kommande mandatperioden kommer de nyvalda parlamentsledamöterna att bestämma riktningen för EU:s gemensamma migrationspolitik. Oavsett vilken väg man föredrar att EU och Sverige ska ta i frågorna har både politiker och väljare ett ansvar att grunda sina beslut i en fakta- och kunskapsbaserad verklighet. I grund och botten är det en folkbildningsfråga, tillägger Tove.

Under kvällen kommer en panel att dela med sig av tankar och insikter om läget för migrationsfrågorna i Sverige och EU, likväl som det rådande samtalsklimatet om invandring.

Medverkande:
Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionen i Sverige

Alice Petrén, utrikeskorrespondent med uppdrag att bevaka migrations- och flyktingfrågor för Sveriges Radio

Amanda Sokolnicki, biträdande politisk redaktör på Dagens Nyheter

Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet

Moderator: Tove Hovemyr, redaktör för boken och Migrationsinfo.se, Fores

Seminariet äger rum i Fores lokaler på Kungsbroplan 2 i Stockholm onsdag 3/4 kl 17:30-19:00 och går även att följa live och ses i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt:

För frågor om seminariet kontakta Tove Hovemyr: 

E-post: tove.hovemyr@fores.se

Telefon: 0707-22 12 94

Är du journalist och vill i samband med seminariet intervjua någon av paneldeltagarna? Vänligen kontakta pressansvarig Emma Høen Bustos: 

E-post: emma.hoen.bustos@fores.se

Telefon: 0766 26 06 10

Ladda ner boken i PDF-format

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se