Sveriges Kommuner och Landsting

Inför fler nationella ämnesprov

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 12:41 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens förslag om fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan.

-Med nationella prov i årskurs tre, fem och nio ökar lärares och elevers möjlighet att förbättra skolresultaten. Bättre resultat i skolan är en av förbundets högst prioriterade frågor, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringens förslag innebär att nuvarande frivilliga ämnesprov i årskurs fem blir obligatoriska från och med läsåret 2008/09. Från och med läsåret 2009/10 införs obligatoriska ämnesprov i svenska, svenska som andra språk och matematik i årskurs tre. Samtidigt införs obligatoriska ämnesprov i biologi, kemi och fysik i årskurs nio.

-Fler nationella ämnesprov är, tillsammans med en förbättrad lärarutbildning, avgörande för att förbättra resultaten i skolan. Med de nya proven kan lärare följa upp elevers kunskaper under hela grundskoleutbildningen. Dessutom behöver lärares bedömning och betygssättning av elevens kunskaper bli mer likvärdig, vilket nationella prov bidrar till, säger Anders Knape.

Reservation lämnades från vänsterpartiet och miljöpartiet.

Ladda ned yttrandet: Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan (pdf)

Läs om SKL:s arbete med skolfrågor

Läs fler yttranden från styrelsen

För mer information: Handläggare Nina Andersson Brynja, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08-452 79 29, mobil: 070-590 79 29, nina.andersson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01