RFSL

Inför fri rörlighet inom EU – för alla!

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2014 17:35 CEST

Uttalande om EU:s fria rörlighet för personer antaget av RFSL:s kongress i Norrtälje 2-4 maj.

Den fria rörligheten är begränsad för alla som är gifta med någon av samma kön. Flera EU-länder vägar erkänna samkönade äktenskap ingångna i Sverige. Det innebär att om ett gift samkönat par flyttar till ett sådant land så upphör deras äktenskap att existera i lagens mening.

 Ett redan ingånget äktenskap som inte erkänns av lagstiftningen i annat EU-land får stora konsekvenser för enskilda individer. Det kan handla om försämrat socialförsäkringsskydd, möjlighet att delta i beslut som rör vård av ens partner eller rätten att besöka en partner som drabbats av sjukdom samt svårigheter vid arv och boskillnad.

 För de barn som flyttar med sina föräldrar av samma kön skapas svårigheter eftersom de riskerar förlora en av sina juridiska föräldrar, då flera EU-länder inte erkänner samkönat föräldraskap. Detta skapar en otrygghet för barnen. De juridiska begränsningarna som dessa länder ställer upp kommer förr eller senare bli synliga för barnet i hens vardagsliv.

 RFSL:s kongress kräver att svenska politiker ska arbeta inom EU för att den fria rörligheten för personer ska utvidgas fullt ut till att gälla även samkönade par som ingått äktenskap eller partnerskap. Vi kräver också att våra svenska politiker står upp för barnens rätt till båda sina föräldrar och verkar för att barn som flyttar med sina föräldrar aldrig ska behöva förlora en av sina vårdnadshavare på grund av juridiska begränsningar.

 De svenska partierna måste inför valet till Europaparlamentet redogöra för hur de kommer agera för att förverkliga alla människors fria rörlighet inom EU.

 Fotnot: De EU-länder som idag inte erkänner svenska samkönade par som gifta är: Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien.

 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se