Miljöpartiet de gröna

Inför global skatt på vapen

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2004 17:00 CEST

Miljöpartiets partistyrelse kräver på FN- dagen att regeringen aktivt ska stödja globala initiativ för att finansiera kampen mot hunger och fattigdom. Sverige får inte tveka när det gäller införandet av globala skatter på koldioxid, vapen och valutaspekulation för att finansiera utveckling. Regeringen måste också flytta fram de internationella positionerna inom miljöområdet.

Världens länder har genom FN:s millenniedeklaration åtagit sig att halvera den extrema fattigdomen senast år 2015. Men för att kunna uppfylla löftet krävs nytänkande och nya sätt att finansiera utveckling. Mot denna bakgrund har den brasilianska presidenten Lula da Silva, tillsammans med frankrikes president Jacques Chirac, Chiles president Ricardo Lagos och FN:s generalsekreterare Kofi Annan tagit initiativ till en global koalition mot hunger och fattigdom. Målet med kampanjen är att samla ihop 50 miljarder dollar årligen genom införandet av globala skatter och en global politisk samordning för att avskaffa skatteparadisen som urholkar möjligheterna till sociala satsningar.

- Det är hög tid att Sverige får en mer aktiv och solidarisk utrikespolitik gentemot de fattiga länderna. Ett Sverige som vågar tänka nytt, ta initiativ och bygga allianser för en mer socialt rättvis utveckling. Det är det bästa stödet FN kan få på FN-dagen, säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

- Den svenska regeringen bör stödja koalitionens förslag om globala skatter. Det behövs en global skatt på kortsiktig valutaspekulation, vapenhandel och flygbränsle, säger Eriksson.

- Sverige måste också flytta fram miljöpositionerna inom FN. Det nödvändigt med globalt bindande mål för satsningar på förnyelsebar energi och ett globalt investeringsprogram för solenergi. Alla subventioner till kol- och oljeindustrin måste också avskaffas för att klara Kyotoavtalets klimatmål, säger Eriksson.


Kontakt: Peter Eriksson 070-524 8776
Paulo Silva, politiskt sakkunnig 070- 738 6534