Statens folkhälsoinstitut

Inför höstlov och halloween: Tonårsföräldrar vill ha gemensamma regler kring alkohol

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 08:00 CEST

En stor majoritet av landets tonårsföräldrar, 90 procent, tycker att det vore bra att enas med andra föräldrar om gemensamma regler kring alkohol. Trots detta känner endast tre av tio tonårsföräldrar till några gemensamma överenskommelser kring alkohol. Det visar en Sifoundersökning gjord på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut inför höstlov och halloween.

Nu är det höstlovstider på landets skolor och för många ungdomar är halloween en av lovets höjdpunkter. Men förutom pumpor, maskerad och fest innebär halloween och höstlov också tillfällen då många tonåringar dricker sig fulla.

– Forskningen visar att föräldrar spelar en nyckelroll när det gäller att förebygga alkoholrelaterade problem. Genom att prata med andra vuxna och komma överens om att inte köpa ut eller bjuda tonåringar på alkohol kan föräldrar motverka drickandet bland unga, säger Marie Risbeck, chef för avdelningen drogprevention på Statens folkhälsoinstitut.

Även ungdomarna själva efterlyser tydliga regler. Enligt en undersökning som genomförts av IQ anser över hälften av de tillfrågade ungdomarna i 15−17-årsåldern att det skulle vara enklare att stå emot alkohol om det fanns en överenskommelse i laget eller idrottsföreningen om att inte dricka.

– Med gemensamma regler blir det lättare att bemöta ett av tonåringarnas vanligaste argument, påståendet att alla andra får. Att prata med andra föräldrar kan göra det lättare att sätta tydliga gränser för sin egen tonåring, säger Marie Risbeck.

Fyra tips till föräldrar inför halloween:

1.   Prata med din tonåring om höstlovsplanerna – det visar att du bryr dig.

2.   Kom överens om gemensamma regler med föräldrarna till tonåringens klasskamrater och närmaste kompisar.

3.   Var tydlig med dina förväntningar, till exempel att du inte accepterar drickande före 18 års ålder. Då ökar chansen att din tonåring avstår från alkohol.

4.   Ta hjälp av varandra. Tillsammans med andra föräldrar kan du mycket lättare hålla koll på vad som händer under utekvällarna.

Om undersökningen
På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut ställde Sifo under perioden 2-10 april följande fråga per telefon till 2 100 föräldrar till barn födda 1996 i hela landet: ”Tycker du att det vore bra eller dåligt att ha någon form av överenskommelse med föräldrarna till din tonårings klasskamrater om gemensamma förhållningssätt när det gäller alkohol, exempelvis att inte köpa ut eller bjuda på alkohol?” Mycket bra: 66 procent, Ganska bra: 23 procent, Ganska dåligt: 4 procent, Mycket dåligt: 2 procent, Tveksam/Vet ej: 4 procent.

För mer information
Silvia Ernhagen, presschef, Statens folkhälsoinstitut, tel. 076-113 10 82, silvia.ernhagen@fhi.se

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO. Läs mer på www.tänkom.nu. Läs även om Tonårsparlören på www.tonårsparlören.se.