Fondbolagens förening

Inför inte förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 11:34 CET

Regeringen föreslår omfattande undantag redan innan en lag om en nyinrättad schablonskatt på fondförmögenhet för både privatpersoner och företag har presenterats. Fler undantag kommer att krävas. Rimligt vore därför att skatt på fondförmögenhet, som alltså föreslås tas ut utöver befintliga skatter på kapitalinkomst och utdelningar, inte införs överhuvudtaget.

Fondbolagens förening har överlämnat ett yttrande över en promemoria från Finansdepartementet med Kompletterande förslag till den Fondskatteutredning som ursprungligen var ute på remiss för ett år sedan. Det ursprungliga förslaget fick stor uppmärksamhet eftersom en effekt av att schablonbeskatta fondsparande skulle göra ungefär en miljon barn deklarationsskyldiga. Därför föreslås nu ett undantag i den nu aktuella tilläggspromemorian.

”Självklart tillstyrker vi ett undantag som innebär att en miljon barn inte ska bli deklarations- och skattskyldiga för en ny skatt på en fiktiv schabloninkomst. Vi tycker inte att skatten ska införas alls”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Det finns naturligtvis tillfällen då schablonskatt är en fungerande lösning. Till exempel finns schablonskatt redan i dag för fondförsäkring och pensionssparande och föreslås dessutom för det kommande investeringssparkontot. Där fungerar upplägget eftersom fondbyten inom dessa lösningar inte utlöser skatt. Men att införa en extra skatt vid direktsparande i fonder utöver dagens skatt på verkliga kapitalvinster och utdelningar är en skatt för mycket.

En konsekvensanalys för statsbudgeten finns i en annan promemoria, nämligen den som innehåller förslaget om det nya investeringssparkontot. Enligt den kalkylen väntas förslaget ge staten 0,72 miljarder kronor i statliga intäkter om året, där hälften uppskattas härröra från privatpersoner och hälften från företag. Det innebär således att även företag i bokslut och deklarationen ska ta upp en fiktiv intäkt för placeringar i fonder – utöver verkliga kapitalvinster och utdelningar. Hur väl stämmer det med löftet om ett enklare regelverk för företag?

Som schablonintäkt föreslås 0,4 procent av fondförmögenheten den 1 januari varje år.

Minst en tredjedel av underlaget kan antas finnas i räntefonder, vilket leder in på ytterligare ett nödvändigt undantag från förslaget. Räntefonder kan vara ett alternativ till sparkonto som en säker placering med låga avgifter och med möjlighet till lite högre avkastning. Om räntefonder belastas med en extra skatt utöver skatt på verklig avkastning, är risken stor att dessa fonder helt enkelt försvinner som ett alternativ för privatpersoner och för företagsplaceringar av bland annat likviditet och eget kapital.

Statens kalkyl är således mycket osäker och nackdelarna med den nya beskattningen många.

Föreningen delar för övrigt regeringens uppfattning att förslaget om ny schablonskatt gärna kan ses tillsammans med förslaget om nytt investeringssparkonto. Ju mer som sparas inom investeringssparkontot, desto mindre kommer att omfattas av en ny schablonskatt på direktsparande. Därför vore det utmärkt om spararna i det slutliga förslaget även kan lyfta in sitt befintliga sparande i investeringssparkontot på ett förmånligt sätt. Sparande bör uppmuntras och ses som en viktig del av välfärden både för hushåll och för samhälle.

 

Föreningens remissyttrande finns på www.fondbolagen.se.


Länk till tilläggspromemorian: www.regeringen.se/sb/d/12747/a/157413

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

 

Åsa Drakenberg, informationschef

08-506 988 06

070-731 00 69

 

Fondbolagens förenings hemsida: www.fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Investment Managers, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.