MHF

​Inför lagändring för att stoppa eftersupning

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 12:42 CET

I Sverige kan man berusad köra på en människa, ett vägräcke eller en cykel och bli friad från rattfylleri genom att säga att man blev stressad och därför drack efter olyckan. Det kallas eftersupning. Varje vecka hör vi i tidningar och på TV om denna typ av frikännanden.

I Norge kan man inte undkomma ansvar genom detta kryphål i lagen. Där är det busenkelt. Har du varit med om en trafikincident där polisen kan komma att behöva utreda händelsen så får du inte dricka alkohol inom sex timmar. Gör du det så likställs det med rattfylleri. Detta enligt en bestämmelse som infördes i lagen redan 1959.

Riksdagens partier önskade ett införande av en sådan lag även i Sverige 2015. Men den utredning som tillsattes såg juridiska hinder och regeringen stoppade lagförslaget. Det innebär att det än idag går åt enorma mängder arbetstid och resurser både hos Polisen och Rättsmedicinalverket för att utreda och motbevisa påståenden som: ”jag drack efter olyckan”. Detta handlar inte om enstaka händelser utan om tusentals fall varje år där det slösas med myndigheternas resurser alldeles i onödan. Dessutom måste vi räkna med att de rattfyllerister som undkommer ansvar på det här sättet fortsätter att begå rattfylleribrott och därmed hota andra människors liv och hälsa.

Idag överlämnar MHF flera tusen namnunderskrifter till stöd för ett lagförslag mot eftersupning till Justitiedepartementet och i samband med det önskar MHF att en lagändring nu äntligen kan komma till stånd.

MHF:s förslag är enkelt och konkret:

Stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka bli frikänd från rattfylleri. Det görs genom att införa en ändring i trafikbrottslagen, förslagsvis med den lydelse som var formulerad redan i 2013 års departementspromemoria om eftersupning:

”Den som efter att ha fört ett motordrivet fordon eller en spårvagn inom de närmaste sex timmarna efter färden förtär en alkoholhaltig dryck eller brukar narkotika eller något annat medel som avses i 4 § och då inser eller har skälig anledning att anta att färden kan medföra utredning om rattfylleri, döms till böter eller fängelse i högst sex månader…”

Vårt mål är att ingen ska dö av rattfylleri. Med en eftersupningslag kommer vi ett steg närmare det målet.

Göran Sydhage, VD MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 15 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och 200 lokalavdelningar. MHF tillhör de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.