Previa

Inför måltidens dag: Tre av tio skåningar äter inte lagad lunch

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 08:13 CEST

I Skåne och Blekinge väljer tre av tio anställda, 29 procent, att inte äta lagad mat till lunch. Skåningarnas och blekingarnas lunchvanor skiljer sig därmed markant från resten av landet, där bara 11 procent väljer bort lagad mat till lunch. Det visar en ny undersökning om anställdas matvanor som hälsoföretaget Previa presenterar i samband med måltidens dag den 21 oktober.

– Oavsett om man äter en sallad eller lagad mat är det viktigt att få i sig en ordentlig lunch. Skillnaderna mellan olika delar av landet när det gäller lunchvanor kan delvis vara kulturellt betingade. Statistiken återspeglar troligen Skånes historiska band till Danmark, där man oftare äter en smörgås än lagad lunch mitt på dagen, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Undersökningen visar också att nära var tionde anställd, åtta procent, inte äter frukost. Sämst på att äta frukost är man i Norrbotten och Västmanland. Här väljer tolv procent bort dagens första mål.

– Frukosten är det absolut viktigaste målet på dagen. Det finns ett klart samband mellan en bra frukost och hur man sedan presterar på jobbet. Därför bör alla arbetsgivare uppmuntra sina anställda att äta en bra frukost innan arbetsdagen börjar, säger Urban Svensson.

Statistiken kommer från en undersökning där hälsoföretaget Previa har kartlagt hälsan hos närmare 70 000 personer mellan 2007 och april 2010. I Skåne och Blekinge deltog 7 600 personer. Undersökningen rör områden som det allmänna hälsotillståndet, motionsvanor, psykosocial status och matvanor.

Så kan arbetsgivare främja goda matvanor

1. Uppmuntra medarbetarna att äta en bra frukost.
Anordna kostföreläsningar och gör medarbetarna medvetna om hur viktigt det är att äta frukost.

2. Tillhandahåll bra mellanmål. Se till att det finns bra mellanmål som medarbetarna kan ta del av under arbetsdagen, till exempel en fruktkorg.

3. Utbilda cheferna om vikten av goda matvanor. Cheferna är viktiga förebilder i ett företag och kan ofta behöva utbildning i hälso- och arbetsmiljöfrågor.

4. Utse hälsoinspiratörer.
En förändring i attityder och levnadsvanor måste komma inifrån företaget. Genom att utse och utbilda hälsoinspiratörer bland personalen ökar chanserna till förändring. 


För mer information:
Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig: 070-319 43 76, urban.svensson@previa.se
Katrin Malm, marknads- och informationschef: 08-627 43 60, 070-646 10 90,
katrin.malm@previa.se

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 6 000 arbetsgivare med 900 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 839 miljoner kronor under 2009. Läs mer på www.previa.se